Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Aanwijzingsbesluit hondenlosloopgebieden kern Alphen aan den Rijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit hondenlosloopgebieden kern Alphen aan den Rijn
CiteertitelAanwijzingsbesluit hondenlosloopgebieden kern Alphen aan den Rijn
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Betreft aanpassing hondenkaart uit 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 2:47 en 2:48 Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2022Wijziging regeling

18-11-2021

gmb-2022-255834

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit hondenlosloopgebieden kern Alphen aan den Rijn

 

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn;

 

B E S L U I T vast te stellen het volgende:

 

Aanwijzingsbesluit hondenlosloopgebieden kern Alphen aan den Rijn

  • I.

    Gebieden of plaatsen waarop het bepaalde in het eerste lid van artikel 2:57, onderdeel b van de APV, niet van toepassing is: losloopgebieden, zoals weergegeven op de Hondenkaart 2015 voor de kern Alphen aan den Rijn.

     

  • II.

    Tevens gebieden of plaatsen waarop de opruimplicht van artikel 2:58 van de APV niet van toepassing is, zoals weergegeven op de Hondenkaart 2015 voor de kern Alphen aan den Rijn, met dien verstande dat de opruimplicht hier wel geldt op de wegen in deze aangewezen losloopgebieden.

 

Vastgesteld namens het college voornoemd op 18 november 2021,

Het afdelingshoofd BOR

Bijlage Kaart hondenlosloopgebieden kern Alphen aan den Rijn