Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Aanwijzingsbesluit afneming verklaring onder eed of belofte gemeente Ommen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit afneming verklaring onder eed of belofte gemeente Ommen
CiteertitelAanwijzingsbesluit afneming verklaring onder eed of belofte gemeente Ommen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit afneming verklaring onder eed of belofte gemeente Ommen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.8, tweede lid, van de Wet basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-202211-04-2022Aanwijzingsbesluit afneming verklaring onder eed of belofte gemeente Ommen

17-05-2022

gmb-2022-255577

311875

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit afneming verklaring onder eed of belofte gemeente Ommen

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Ommen;

gelet op de artikelen 2.8, tweede lid, onder e, en 2.8a, tweede lid, onder d, van de Wet basisregistratie personen;

 

Besluit:

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit afneming verklaring onder eed of belofte gemeente Ommen.

 

Artikel 1  

Als ambtenaar ten overstaan van wie onder eed of belofte een verklaring als bedoeld in de artikelen 2.8, tweede lid, onder e, en artikel 2.8a, tweede lid onder d van de Wet basisregistratie personen kan worden afgelegd, worden de personen aangewezen die werkzaam zijn voor het team Publieksdienst en taken hebben ten aanzien van de basisregistratie personen en de burgerlijke stand.

Artikel 2  

De aanwijzing, bedoeld in artikel 1, vervalt als het dienstverband of het inhuurcontract van de betreffende persoon eindigt.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 11 april 2022

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit afneming verklaringen onder eed of belofte gemeente Ommen.

 

Ommen, 17 mei 2022

 

Namens deze,

Secretaris J.W.H.Blaauw

Burgemeestermr. drs. J.M. Vroomen