Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming BSR
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 37 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2020Aanwijsbesluit

27-02-2020

bgr-2022-565

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming BSR

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR);

gelet op artikel 37 Algemene Verordening Gegevensbescherming;

BESLUIT:

 

de Functionaris informatiebeveiliging en archief aan te wijzen als Functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

Als plaatsvervangend FG van BSR wordt aangewezen de Security Officer (SO) van BSR.

Dit besluit treedt in werking per 1 februari 2020 en kan worden aangehaald als ‘’Aanwijsbesluit FG BSR’’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 27 februari 2020.

 

J.H.L.M. de Vreede

Voorzitter

 

G.M. Scholtus

Directeur