Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Delfland

Aanwijzingsbesluit Team Bevolkingszorg gemeente Midden-Delfland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Delfland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Team Bevolkingszorg gemeente Midden-Delfland
CiteertitelAanwijzingsbesluit Team Bevolkingszorg gemeente Midden-Delfland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
  2. artikel 1 van de Ambtenarenwet 2017
  3. artikel 2 van de Ambtenarenwet 2017
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2022nieuwe regeling

19-04-2022

gmb-2022-240943

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Team Bevolkingszorg gemeente Midden-Delfland

Het college van Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland;

 

gelet op artikel 7:610, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, artikelen 1 en 2 van de Ambtenarenwet 2017 en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ;

 

Gelezen artikel 2.1.3. uit het Besluit veiligheidsregio’s en artikel 11.6 van de Cao Gemeenten;

 

BESLUIT

Artikel I

Team Bevolkingszorg

De volgende functies aan te wijzen in het Team Bevolkingszorg van de gemeentelijke crisisorganisatie:

 

Leider Team Bevolkingszorg

Leider Team Bevolkingszorg 1e

Gemeentesecretaris

Leider Team Bevolkingszorg 2e

Bestuursadviseur

 

Verslagleggers TBz en GBT

Verslagleggers TBz en GBT

Junior beleidsmedewerker & penvoerder DT

Verslagleggers TBz en GBT

Bestuurssecretaresse

Verslagleggers TBz en GBT

Bestuurssecretaresse

Verslagleggers TBz en GBT

Management assistente afdeling Samenleving & Dienstverlening

Verslagleggers TBz en GBT

Secretaresse afdelingsdirecteur

Verslagleggers TBz en GBT

Directieassistent

 

HTO Communicatie

HTO Communicatie 1e

Afdelingsdirecteur Bedrijfsvoering

HTO Communicatie 2e

Teamleider P&O en Communicatie

Taakorganisatie Communicatie

Persvoorlichter

Communicatieadviseur

Persvoorlichter (callcenter)

Communicatieadviseur

Webanalist of redacteur

Communicatieadviseur/webmaster

Omgevingsanalist

regio piket

Communicatie adviseur BT

Coördinator en beleidsadviseur Communicatie

Taakorganisatie Informatie

Coördinator KCC/Informatiecentrum 1e

Coördinator KCC

Coördinator KCC/Informatiecentrum 2e

Medewerker KCC

Medewerker informatiecentrum/KCC

Medewerker KCC

Medewerker informatiecentrum/KCC

Medewerker KCC / Backoffice

Medewerker informatiecentrum/KCC

Medewerkerker KCC

contactpersoon voor SIS 1e

Medewerkerker KCC

contactpersoon voor SIS 2e

Medewerkerker KCC

Ondersteunend medewerker 1e

Afdelingssecretaresse en medewerker communicatie

Backoffice medewerker/ondersteunend medewerker 1e *

Senior medewerker Digitale Informatievoorziening/applicatiebeheerder Corsa

Backoffice medewerker/ondersteunend medewerker 2e

Senior medewerker Digitale Informatievoorziening/applicatiebeheerder Corsa

 

HTO Omgevingszorg

HTO Omgevingszorg 1e

Afdelingsdirecteur Landschap, Wonen en Economie

HTO Omgevingszorg 2e

Directeur afdeling Beheer

Taakorganisatie

Coördinator Ruimtebeheer 1e

Teamleider afdeling beheer buitendienst

Coördinator Ruimtebeheer 2e

Teamleider Beheer

Coördinator Bouwbeheer 1e

Senior Medewerker Bouw- en Woningtoezicht

Coördinator Bouwbeheer 2e

Medewerker BWT

Aanspreekpunt ODH m.b.t. Milieubeheer 1e

Beleidsmedewerker milieu

Aanspreekpunt ODH m.b.t. Milieubeheer 2e

vacature

Medewerker Bouwbeheer ( bouwvergunningen) 1e

Bouwkundig medewerker monumenten

Medewerker Bouwbeheer (bouwvergunningen) 2e

vacature

Medewerker gebruikersinformatie/GEO/GIS/openbare bronnen/BAG 1e

Coördinator Geo-Informatie, BAG/BGT/BRO/WKPB

Medewerker gebruikersinformatie/GEO/GIS/openbare bronnen/ BAG 2e

Medewerker Gegevensbeheer BAG/BGT/BOR

Medewerker ruimtebeheer 1e

Medewerker Civiele techniek en spelen

Medewerker ruimtebeheer 2e

Medewerker beheer openbare werken

Medewerker Schade/Salvage 1e

Constructeur bouwtoezicht

Medewerker Schade/Salvage 2e

Constructeur bouwtoezicht

Medewerker nutsvoorzieningen/ noodvoorzieningen 1e

wordt opgepakt door medewerker ruimtebeheer

Medewerker nutsvoorzieningen/ noodvoorzieningen 2e

wordt opgepakt door medewerker ruimtebeheer

Ondersteunend medewerker

Civiel medewerker

Ondersteunend medewerker

vacature

 

HTO Publieke Zorg

HTO Publieke Zorg 1e

Afdelingsdirecteur Dienstverlening

HTO Publieke Zorg 2e

Teamleider Uitvoering afdeling Samenleving en Dienstverlening

HTO Publieke Zorg 3e

Teammanager Maatschappelijk team/WMO

Taakorganisatie

Coördinator Opvang, Verzorging en verplaatsen 1e

Coördinator WOZ / belastingen

Coördinator Opvang , Verzorging en verplaatsen 2e

Projectleider Locatieontwikkeling & Kernopgaven

Coördinator Opvang , Verzorging en verplaatsen 3e

Kwaliteitsmedewerker Maatschappelijk team/Wmo

Backoffice medewerker Opvang & Verzorging & Verplaatsen

Klantmanager Team Uitvoering

Backoffice medewerker Opvang & Verzorging & Verplaatsen

Maatschappelijk team Jeugd

Backoffice medewerker Opvang & Verzorging & Verplaatsen

Kwaliteitsmedewerker Team Uitvoering

Backoffice medewerker Opvang & Verzorging & Verplaatsen

Klantmanager zorg

Leider op opvanglocatie 1e

Klantmanager Jongeren

Leider op opvanglocatie 2e

Zorgprofessional jeugd maatshappelijk team

Medewerker opvanglocatie

Zorgprofessional Maatschappelijk Team

Medewerker opvanglocatie

Consulent Zorg & Veiligheid

Medewerker opvanglocatie

Zorgprofessional Maatschappelijk Team

Coördinator/ aanspreekpunt Bijzondere uitvaart 1e

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Coördinator/ aanspreekpunt Bijzondere uitvaart 2e

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

medewerker Bijzonder uitvaartzorg

Monuta

medewerker Bijzonder uitvaartzorg

Monuta

Ondersteunend medewerker 1e

Medewerker belastingen

Bedrijfsvoering Sociaal domein

Ondersteunend medewerker 2e

Administratief medewerker WOZ/ belastingen

 

HTO Nafase / Ondersteuning

HTO Nafase / ondersteuning 1e

Teamleider Juridische Zaken, Openbare Orde en Veiligheid

HTO Nafase / ondersteuning 2e

Senior juridisch adviseur

Taakorganisatie

Juridisch adviseur 1e

Jurist

Juridisch adviseur 2e

Senior juridisch adviseur

Financieel adviseur 1e

Financieel beleidsmedewerker / consulent

Financieel adviseur 2e

Beleidsmedewerker Financiën

Facilitair medewerker 1e

Bode/huismeester

Facilitair medewerker 2e

Bode/huismeester

P&O adviseur 1e

P&O adviseur

P&O adviseur 2e

P&O-adviseur & medewerker frontoffice

ICT medewerker 1e

ICT Westland

Verslagleggers

Zie pool verslagleggers.

Ondersteunend medewerker 1e

Medewerker DIV

Ondersteunend medewerker 2e

Medewerker DIV

Coördinator/projectleider Nafase

Afhankelijk van incident. Wordt in Tbz bepaald. Leider Tbz beslist.

Ondersteunend medewerker nafase 1e

Medewerker juridische zaken en Privacy Officer

Ondersteunend medewerker nafase 1e

Medewerker Juridische Zaken, APV & Bijzondere Wetten & Privacy Officer

 

Artikel II

De aanwijzing is voor de duur van de werkzaamheden in de Gemeentelijke Crisisorganisatie van de Gemeente Midden-Delfland.

Artikel III

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de officiële bekendmaking in het elektronische gemeenteblad.

  • 2.

    Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit Team Bevolkingszorg gemeente Midden-Delfland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 april 2022.

Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland,

De gemeentesecretaris,

Martien Born

de burgemeester,

Arnoud Rodenburg