Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Ruimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing Gemeente Gennep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRuimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing Gemeente Gennep
CiteertitelVoorwaarden voor toepassing Pilot Ruimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Pilot loop voor een periode van 5 jaar (2022-2027).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2022nieuwe regeling

17-05-2022

gmb-2022-240239

557868

Tekst van de regeling

Intitulé

Ruimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing Gemeente Gennep

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 

  • Gelezen het voorstel van 9 mei 2022

  • Overwegende dat het wenselijk is de Pilot Ruimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing Gemeente Gennep gewijzigd voort te zetten

  • Gelet op artikel 4:81, lid 1, van de Algemeen wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

 

  • 1.

    De Pilot Ruimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing Gemeente Gennep gewijzigd voort te zetten en 15 extra woningen beschikbaar te stellen voor een periode van 5 jaar (2022-2027).

  • 2.

    De bij onderhavig beleid behorende gewijzigde voorwaarden vast te stellen cf. bijlage 1.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 17 mei 2022.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Jacqueline Nijland

de burgemeester, Hans Teunissen

Bijlage Voorwaarden voor toepassing Ruimte voor vrijkomende agrarische bebouwing