Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Aanwijsbesluit flexibel cameratoezicht Markt Beusichem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit flexibel cameratoezicht Markt Beusichem
CiteertitelAanwijsbesluit flexibel cameratoezicht Markt Beusichem
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2:77 APV gemeente Buren 2022
 2. artikel 151c van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2022nieuw

23-05-2022

gmb-2022-237380

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit flexibel cameratoezicht Markt Beusichem

(art. 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening Buren 2022 / art. 151c Gemeentewet )

De burgemeester van Buren,

overwegende dat:

 • -

  er tijdens de jaarwisseling 2021-2022 een vuurwerkbom tot ontploffing is gebracht op de Markt in Beusichem welke schade aan panden heeft toegebracht;

 • -

  de ontploffing van de vuurwerkbom een grote impact heeft op het gevoel van veiligheid van de ondernemers en bewoners en dit onveiligheidsgevoel tot op heden nog steeds sterk merkbaar is;

 • -

  in het gebied op en rondom de Markt extra inzet is gepleegd door het verhogen van het toezicht door de politie en gemeentelijke toezichthouder, maar deze tot op heden onvoldoende effect hebben gehad en naar verwachting zullen hebben;

 • -

  er een aantal evenementen gepland zijn waarbij relatief veel bezoekers op deze locatie aanwezig zullen zijn;

 • -

  de inzet van flexibel cameratoezicht de handhaving van de openbare orde en veiligheid bevordert.

   

En in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie

Besluit:

 • 1.

  Op de markt van Beusichem, ter bestrijding van geweldsincidenten, vandalisme, openbare orde verstoringen en andere vormen van (jeugd)overlast camera’s te plaatsen. De begrenzing van het gebied waar de camera(’s) worden geplaatst, is aangegeven in bijlage 1;

 • 2.

  Dat dit aanwijzingsbesluit geldt voor de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 januari 2023;

 • 3.

  Dat dit aanwijzingsbesluit de dag na bekendmaking in werking treedt.

Aldus besloten Maurik op 23 mei 2022

 

 

Bijlage 1 Kaart met het gebied waarin het flexibel cameratoezicht van toepassing is