Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Vallei en Veluwe

Besluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Vallei en Veluwe
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2022
CiteertitelBesluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2022
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013
 2. Organisatiebesluit Waterschap Vallei en Veluwe 2020
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-2022artikel 1, bijlage 1

11-08-2022

wsb-2022-9412

02-08-202213-08-2022artikel 1, bijlage 1

28-07-2022

wsb-2022-8902

18-05-202202-08-2022nieuwe regeling

11-05-2022

wsb-2022-5661

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2022

De directie, namens dijkgraaf en heemraden, van Waterschap Vallei en Veluwe;

 

Overwegende dat:

 • -

  vanwege de geringe neerslag en de daardoor ontstane droogte zuiniger met het oppervlaktewater moet worden omgesprongen;

 • -

  er komende tijd geen neerslag van betekenis wordt verwacht;

Gelet op artikel 3.7 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 en op artikel 4 van het Organisatiebesluit Waterschap Vallei en Veluwe 2020;

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen het: Besluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2022

Artikel 1  

Het onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen is verboden in het gehele beheersgebied van het waterschap, met uitzondering van:

 • a.

  de oppervlaktewaterlichamen in de volgende gebieden:

  • Putterpolder;

  • Polder Arkemheen;

  • Bunschoterpolder;

  • Eemnesserpolder;

  • Polder Soest;

  • Inlaatgebied Laak + Vathorst;

  • De Hoenwaard;

  • Polder Oosterwolde-Oldebroek;

  • Polder ’t Goor Elburg,

 • b.

  de oppervlaktewaterlichamen:

  • het Valleikanaal;

  • de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift;

  • de Eem;

  • de Arkervaart;

  • de Zijdewetering/Krakerswijk,

zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

 • c.

  voor het inlaatgebied Terwolde (stroomgebied van de Terwoldse-, Nijbroekse- en Grote Wetering) en Polder Hattem, geldt een verbod voor het onttrekken van water vanuit oppervlaktewaterlichamen voor overige behoeften als bedoeld in artikel 2.1 lid 1, aanhef en sub 4 van het Waterbesluit, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 18 mei 2022 en geldt voor onbepaalde tijd.

Aldus besloten door de directie op 11 mei 2022.

drs. ing. K.A. Blokland

directeur

Bijlage 1