Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Tarievenregeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionaal Archief Zuid-Utrecht
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingTarievenregeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht 2021
CiteertitelTarievenregeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht 2021
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarievenregeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Tarievenregeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht 2021

16-12-2020

bgr-2022-496

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievenregeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht 2021

 

 

Fotokopieën (Zwart)

Kosten

Formaat A-4

€ 0,30

Formaat A-3

€ 0,60

Fotokopieën bouwtekeningen

 

Formaat A-2

€ 7,50

Formaat A-1

€ 7,50

Formaat A-0

€ 7,50

Fotokopieën (Kleur)

 

Formaat A-4

€ 0,60

Formaat A-3

€ 1,20

Afdrukken reader-printer

 

Microfiches (via reader-printer), formaat A4

€ 0,60

Scans

 

Eenvoudige scan

€ 0,60

Verzenden via e-mail (indien mogelijk)

Gratis

Onderzoek en inlichtingen

 

Mondelinge en/of schriftelijke aanwijzingen over de structuur van het archief en de organisatie van het archiefvormende orgaan

Gratis

Mondeling en/of schriftelijk verwijzen naar archieven en collecties (en andere archiefinstellingen) waarin onderzoek kan worden verricht

Gratis

Standaard administratie- en verzendkosten

€ 3,00

In onze studiezaal kunt u onderzoek komen doen. Hulp bij dit onderzoek is gratis.

Heeft u vragen over het laten doen van onderzoek, neem dan contact op met de studiezaalmedewerker

 

Afschriften en uittreksels

 

Voor een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand of een set bijlagen: per akte of set bijlagen;

Dit tarief geldt ook indien volstaan kan worden met een gewaarmerkte fotokopie

€ 23,75

Verpakking

 

Minimumkostprijs voor reproducties die niet in een standaard A-4 of A-5 enveloppe kunnen worden verzonden

€ 3,50

Korte toelichting

Deze nieuwe tarievenregeling vervangt de bestaande regeling uit december 2016. De meeste tarieven zijn hetzelfde gebleven. De fotokopiekosten voor bouwtekeningen zijn gelijkgetrokken en enkele handelingen die niet meer voorkomen en overbodige teksten zijn verwijderd. De tarievenregeling gaat in per 1 januari 2021.

 

Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht,

Wijk bij Duurstede, 16 december 2020

J.A. van der Pas

De voorzitter

M.A. van der Eerden-Vonk

De secretaris