Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Borger-Odoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Borger-Odoorn
CiteertitelAanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijzingsbesluit contactpersonen Woo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.7 van de Wet open overheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-202201-05-2022Nieuwe regeling

19-04-2022

gmb-2022-199937

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Borger-Odoorn

 

Op 19 april 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn besloten om per 1 mei 2022 contactpersonen voor de Wet open overheid aan te wijzen.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

 

Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid;

 

heeft in de vergadering van 19 april 2022 besloten:

 

met ingang van 1 mei 2022 aan te wijzen als contactpersonen voor de Wet open overheid:

 

- de medewerk(st)ers telefonie van het cluster Klantcontactcentrum;

- de medewerk(st)ers Documentaire Informatievoorziening (DIV).

 

 

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D.C. Rensen, mr. J. Seton