Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winterswijk

Aanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren Winterswijk Gerrit Komrij College (GKC)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinterswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren Winterswijk Gerrit Komrij College (GKC)
CiteertitelAanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren Winterswijk Gerrit Komrij College (GKC)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2022nieuwe regeling

29-03-2022

gmb-2022-199666

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren Winterswijk Gerrit Komrij College (GKC)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk,

 

Gelet op artikel 5.12 van de Algemene plaatselijke verordening 2019,

 

overwegende dat in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente of ter voorkoming of opheffing van overlast plaatsen kunnen worden aangewezen waar het verboden is om fietsen of bromfietsen:

 • 1.

  onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan (art. 5.12 lid 1 APV);

 • 2.

  of langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan (art. 5.12 lid 2 APV).

 

Besluit aan te wijzen:

 • 1.

  de parkeergarage, de fietsenstaling en de openbare ruimte van het Gerrit Komrij College (GKC) als plaats waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan (art. 5.12 lid 1 APV);

 • 2.

  de parkeergarage, de fietsenstaling en de openbare ruimte van het Gerrit Komrij College (GKC) als plaatsen waar het verboden is fietsen of bromfietsen langer dan 28 dagen onafgebroken te laten staan (art. 5.12 lid 2 APV).

Afbeelding 1 – Geel gearceerd het gebied waarvoor de besluiten onder 1 en 2 gelden.

 

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren Winterswijk Gerrit Komrij College (GKC)’.

 

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 29 maart 2022,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk,

G.W. Goedmakers

Gemeentesecretaris

B.J.J. Bengevoord,

Burgemeester