Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Mandaatbesluit Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Regeling opvang ontheemden Oekraïne
CiteertitelMandaatbesluit Regeling opvang ontheemden Oekraïne
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-202201-04-2022Nieuwe regeling

29-04-2022

gmb-2022-198354

Collegebesluit d.d. 29 april 2022, nr. 3.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Regeling opvang ontheemden Oekraïne

De burgemeester van de gemeente Nijmegen,

 

gelet op de Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 1 april 2022, nummer 3936963, houdende regels voor de huisvesting en verzorging van ontheemden als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne (Regeling opvang ontheemden Oekraïne),

BESLUIT:

 

 

De volgende bevoegdheden te mandateren aan de concernmanager Zorg & Inkomen, waarbij de genoemde artikelen verwijzen naar de Regeling opvang ontheemden Oekraïne:

 • a.

  Besluiten over aanvragen voor verstrekkingen conform artikel 6 eerste lid, sub b en e.

 • b.

  Besluiten tot het beperken of intrekken van verstrekkingen conform artikel 7, voor zover het een verstrekking betreft op grond van artikel 6 eerste lid sub b en/of e.

 • c.

  Besluiten tot terugvordering van verstrekkingen conform artikel 8.

 • d.

  Toestemming verlenen voor het maken van kosten die als buitengewone kosten vergoed worden conform artikel 11 derde lid.

 • e.

  Besluiten over aanvragen voor verstrekkingen conform artikel 12.

 • f.

  Besluiten tot het beperken of intrekken van verstrekkingen op grond van artikel 13.

 • g.

  Besluiten tot het terugvorderen van verstrekkingen op grond van artikel 14.

 

En gelast daarbij de verplichtingen uit artikelen 3, 5, 6 lid 2, 6 lid 3, 15 en 16 in acht te nemen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 april 2022.

 

Aldus vastgesteld d.d. 29 april 2022

De burgemeester van Nijmegen,

drs. H.M.F. Bruls