Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Aanwijsbesluit flexibele en seizoenstandplaatsen Eindhoven januari 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit flexibele en seizoenstandplaatsen Eindhoven januari 2022
CiteertitelAanwijsbesluit flexibele seizoenstandplaatsen Eindhoven 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageNadere regels Flexibele Standplaatsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2022Aanwijsbesluit flexibele seizoenstandplaatsen Eindhoven 2022

08-03-2022

gmb-2022-169864

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit flexibele en seizoenstandplaatsen Eindhoven januari 2022

Aanwijsbesluit flexibele standplaatsen januari 2022

 

 

Artikel 1 Aanwijsbesluit flexibele standplaatsen januari 2022

 

a. Aan te wijzen de locaties die in aanmerking komen voor een flexibele standplaats als

bedoeld in artikel 5:18 APV Eindhoven.

b. Aan te wijzen de locaties die in aanmerking komen voor een seizoenstandplaats in de

maanden november en december van ieder kalenderjaar.

 

Artikel 2Standplaats

 

De locaties die in aanmerking komen voor een flexibele standplaats voldoen ten minste aan

de omschrijving in Nadere regels Flexibele Standplaatsen artikel 4.

 

Artikel 3Locaties

 

De locaties die in aanmerking komen voor een flexibele standplaats, en verder

gespecificeerd zijn in de bijlage, omvatten:

a. Biarritzplein;

b. Cassandraplein;

c. Gerretsonplein;

d. Karel de Grotelaan;

e. Lievendaalseweg;

f. Maasstraat;

g. Nederlandplein;

h. Pastoor Harkxplein;

i. St Trudoplein;

j. Tongelresestraat;

k. Winkelcentrum Woensel;

l. Wijnpeerstraat;

m. Wilhelminaplein;

n. Willaertplein;

o. Woenselse Markt;

p. St. Gerardusplein

q. Helmerslaan

r. Ultimate Park

s. De Boschuil

De locaties aangemerkt als seizoenstandplaats voor de maanden november en december

zijn de hierboven omschreven locaties

a;

b;

g;

i;

j;

k;

n;

o;

En locaties;

t. Blixembosch Ouverture;

u. Kastelenplein;

v. Kastelenplein westelijke ingang;

w. Meerhoven;

x. Vaartbroek

 

Artikel 4 Slotbepalingen

 

1. Dit aanwijsbesluit treedt in werking op 5 maart 2022

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend,

dat het college van de gemeente 8 maart 2022 heeft besloten, gelet op artikel 5:18 APV

Eindhoven en de Visie op Ambulante Handel in Eindhoven, vast te stellen het aanwijsbesluit

flexibele standplaatsen januari 2022.

Eindhoven, 8 maart 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

, secretaris

Mij bekend,

De gemeentesecretaris van Eindhoven

Bijlage: Nadere regels Flexibele standplaatsen

 

mitVV VV4F3CD6E5B42A9940ADD26F0CC244503F \* MERGEFORMAT