Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Nadere regel ten behoeve van de uitvoering van de ‘Inschrijvings- en uitgiftecriteria woningbouwkavels gemeente Tubbergen’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel ten behoeve van de uitvoering van de ‘Inschrijvings- en uitgiftecriteria woningbouwkavels gemeente Tubbergen’
CiteertitelNadere regel ten behoeve van de uitvoering van de ‘Inschrijvings- en uitgiftecriteria woningbouwkavels gemeente Tubbergen’
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Inschrijvings- en uitgiftecriteria woningbouwkavels gemeente Tubbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2022nieuwe regeling

05-04-2022

gmb-2022-166581

343357

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel ten behoeve van de uitvoering van de ‘Inschrijvings- en uitgiftecriteria woningbouwkavels gemeente Tubbergen’

Op grond van artikel 11 van voornoemde regeling kan het college nader regels vaststellen.

 

Om onduidelijkheid tijdens de uitgifte van woningbouwkavels te voorkomen wordt er een nadere regel ter uitvoering van de verkoopprocedure gesteld. Het betreft een nadere regel ten aanzien van artikel 6 lid 6:

 

Artikel 6 Keuzeformulier

  • 6.

    Indien twee belangstellenden twee aaneengesloten “twee onder één kap” kavels willen kopen, met het oog op een gezamenlijke bouw, wordt aan hen voor de toepassing van dit artikel een fictieve plaats op de lijst van belangstellenden toegekend. Die plaats wordt bepaald door hun afzonderlijke plaatsen op de lijst van gegadigden op te tellen en te delen door twee.

Bij toepassing van artikel 11 heeft het college een nadere regel vastgesteld als aanvulling op artikel 6 lid 6, welke als volgt luidt:

 

Artikel 6 Keuzeformulier

  • 6.

    Indien twee belangstellenden twee aaneengesloten “twee onder één kap” kavels willen kopen, met het oog op een gezamenlijke bouw, wordt aan hen voor de toepassing van dit artikel een fictieve plaats op de lijst van belangstellenden toegekend. Die plaats wordt bepaald door hun afzonderlijke plaatsen op de lijst van gegadigden op te tellen en te delen door twee. Wanneer meerdere belangstellenden op basis van dit artikel dezelfde fictieve plaats op de lijst van belangstellenden hebben gekregen dan geldt dat de belangstellende die zich als eerste heeft ingeschreven voorgaat.

Deze nader regel treedt een dag na bekendmaking in werking.