Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidhorn

Tabel behorende bij de Verordening Grafrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidhorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTabel behorende bij de Verordening Grafrechten 2011
CiteertitelTabel behorende bij de Verordening Grafrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Onbekend

13-12-2010

Westerkwartier, 21-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tabel behorende bij de Verordening Grafrechten 2011

 

 

Tabel, behorende bij de Verordening Grafrechten 2011

Tabelomschrijving

Tarief

 

 

 

1.

voor het begraven van een lijk:

 

 

a.van of boven twaalf jaar

€ 598,20

 

b.van of boven één jaar, doch beneden twaalf jaar

€ 321,00

 

c.beneden één jaar

€ 161,70

 

 

 

2.

voor het bijzetten van een asbus in een urnenwand of in een urnengraf

€ 321,00

 

 

 

3.

voor begraving of bijzetting op een ander uur dan de uren daarvoor vastgesteld, boven het recht, bedoeld onder 1 of 2

€ 127,95

 

 

 

4.

voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats, per asbus

€ 249,50

 

 

 

5.

voor het plaatsen of stichten van een graf- of urnenkelder:

 

 

a.voor een enkele kelder

€ 439,35

 

b.voor twee kelders tegelijk

€ 843,45

 

 

 

6.

voor het verlenen van een vergunning voor het hebben van graftuinen, gedenktekens, staande of liggende zerken of grafstenen op een graf- of urnenruimte, per graf- of urnenruimte

€ 191,05

 

 

 

 

Bij het verlenen van een vergunning tot vervanging van een enkel of een dubbel monument en bij het verlenen van een vergunning tot wijziging of herstel van een monument, wordt geen recht geheven.

 

 

 

 

7.

voor het onderhouden van op graf- of urnenruimten geplaatste voorwerpen, waarvan het onderhoud wordt overgedragen aan de gemeente, per jaar en per graf- of urnenruimte

€ 254,65

 

 

 

 

Onder "onderhouden" wordt geen vernieuwing of herstel, noch (bij)levering van heesters verstaan, doch wel eventueel verfwerk.

Het voortdurend en volledig onderhoud van op één of meer graf- of urnenruimten geplaatste voorwerpen kan voor een periode van maximaal 20 jaren aan de gemeente worden overgedragen door voldoening van een bijdrage ineens in de gemeentekas van het 18-voud van de som, te heffen voor het jaarlijks volledig onderhoud.

 

 

 

 

8.

voor het uitsluitend recht om voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren:

 

 

a.een lijk of een asbus c.q. asbussen in een grafruimte op de begraafplaats te doen begraven/bijzetten, indien de overledene 6 jaar of ouder was

€ 843,45

 

b.idem, betreffende een overledene jonger dan 6 jaar

€ 361,20

 

c.één asbus te bewaren in een urnenruimte op het urnenveld

€ 421,50

 

d.één asbus te bewaren in een nis in de urnenwand

€ 421,50

 

 

 

9.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht tot begraving c.q. bijzetting in ruimten, waarvoor het recht voor 20 achtereenvolgende jaren was verleend, met 10 achtereenvolgende jaren

€ 331,05

 

 

 

10.

Voor het op schriftelijke aanvraag van belanghebbende:

 

 

a.opgraven van een lijk

€ 356,80

 

b.na het opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf

€ 298,50

 

c.na het opgraven weer opnieuw begraven in een ander graf

€ 597,15

 

d.opgraven of verwijderen van een asbus uit een urnengraf of een urnennis

€ 191,55

 

e.na het opgraven of verwijderen weer terugplaatsen van een asbus

€ 160,65

 

 

 

11.

voor het op grond van artikel 16 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Zuidhorn 2010 overschrijven van het recht op een eigen graf

€ 20,90

 

 

 

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Zuidhorn

d.d. 13 december 2010.

 

De griffier van de gemeente Zuidhorn,

M.J. Slopsema-Terpstra