Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT KONINGSNACHT EN -DAG 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT KONINGSNACHT EN -DAG 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Koningsnacht en -dag 2022
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpCameratoezicht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-202230-04-2022Cameratoezicht in het centrum tijdens Koningsnacht en -dag 2022

04-04-2022

gmb-2022-161453

655701

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT KONINGSNACHT EN -DAG 2022

 

DE BURGEMEESTER VAN ARNHEM;

 

Overwegende dat de veiligheidssituatie met Koningsnacht en -dag 2022 zodanig is, dat het noodzakelijk is het bestaande cameratoezicht in de binnenstad uit te breiden om voldoende zicht te houden op alle evenementterreinen waar grote mensenmassa's bijeen zijn en waar er risico bestaat op een verstoring van de openbare orde en veiligheid.

 

Overwegende dat het cameratoezicht onderdeel uitmaakt van een keten van maatregelen voor crowdcontrol en ter handhaving van de openbare orde.

 

Overwegende dat de waarnemingen van de beelden tijdens de operatie mede doorslaggevend zijn om andere maatregelen te nemen, zoals het inzetten van de lichtkranten/hikers of eventueel afsluiten van terreinen.

 

Overwegende dat wanneer er een schakel in deze keten niet aanwezig is, dit onaanvaardbare risico's oplevert.

 

Overwegende dat de integrale aanpak is besproken in de lokale driehoek d.d. 30-03-2022.

 

Gelet op artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem (APV) en artikel 151c van de Gemeentewet:

 

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT KONINGSNACHT EN -DAG 2022

 

I. Aanwijzingsbesluit

Te bepalen dat in de aanloop naar tot en met kort na de Koningsnacht en -dag mobiel, flexibel cameratoezicht wordt ingezet op de volgende locatie:

 • 1.

  Eusebiuskerk

 • 2.

  Podium Markt (lichtmast westzijde)

 • 3.

  Weerdjesstraat/Trans (lichtmast zuidzijde)

 • 4.

  Roermondsplein (lichtmast rozet)

 • 5.

  Hoek Korenmarkt/Pauwstraat

 • 6.

  Jansstraat/Jansplaats (Burger King)

   

II. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en geldt voor de periode van 25-04-2022 tot 29-04-2022.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT KONINGSNACHT EN -DAG 2022.

   

Arnhem, 4 april 2022

De burgemeester van Arnhem,