Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

Besluit van het college van Lelystad houdende regels over hoeveel geluid alle bedrijven samen mogen maken op een contour rondom het industrieterrein en hoe de uiteindelijke geluidruimte in dB(A) per m2 wordt toebedeelt. (Beleidsregel doorwerking zonebeheerplan Flevokust)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van Lelystad houdende regels over hoeveel geluid alle bedrijven samen mogen maken op een contour rondom het industrieterrein en hoe de uiteindelijke geluidruimte in dB(A) per m2 wordt toebedeelt. (Beleidsregel doorwerking zonebeheerplan Flevokust)
CiteertitelBeleidsregel doorwerking zonebeheer Flevokust
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 163 van de Wet geluidhinder
 2. artikel 164 van de Wet geluidhinder
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-2015nieuwe regeling

18-11-2014

Flevopost 31-12-2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van Lelystad houdende regels over hoeveel geluid alle bedrijven samen mogen maken op een contour rondom het industrieterrein en hoe de uiteindelijke geluidruimte in dB(A) per m2 wordt toebedeelt. (Beleidsregel doorwerking zonebeheerplan Flevokust)

De college

 

Gelet op artikel 163 en 164 Wet geluidhinder

 

BESLUIT:

 • 1.

  Het zonebeheerplan voor Industrieterrein Flevokust vast te stellen

 • 2.

  De "Beleidsregel doorwerking zonebeheerplan Flevokust" vast te stellen;

 • 3.

  Het zonebeheerplan industrieterrein Flevokust bekend te maken en tezamen met het provinciaal inpassingsplan Flevokust ter inzage te leggen

   

   

Beleidsregel doorwerking Zonebeheerplan Flevokust

Met betrekking tot aanvragen om een omgevingsvergunning voor inrichtingen op het industrieterrein Flevokust wordt bij het opleggen van geluidsvoorschriften conform onderstaand beleid  gehandeld.

 

Bij de vergunningverlening op grond van de WABO voor bedrijven die zich willen vestigen of bestaande bedrijven die hun werkzaamheden willen wijzigen wordt de hiervoor verlangde geluidemissie afgestemd op de geluidverdeling in het zonebeheerplan Flevokust.

 

 

Lelystad, 18 november 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad