Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Aanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement Dordrecht
CiteertitelAanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-202201-07-2011nieuwe regeling

31-05-2011

gmb-2022-132331

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente

DORDRECHT;

 

gelet op de artikelen 5, eerste lid, onder b en c, en 7 van het Vaststellingsbesluit

Binnenvaartpolitiereglement;

 

Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de Havenmeester van

Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V., aan te wijzen als de

bevoegde autoriteit als bedoeld in het Binnenvaartpolitiereglement;

 

 

B E S L U I T :

vast te stellen de Aanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement Dordrecht

 

 

Artikel 1  

De bevoegde autoriteit, bedoeld in het Binnenvaartpolitiereglement , is voor zover

het betreft de wateren in de gemeente Dordrecht, de Havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V., voor de artikelen:

 • -

  1.01, onder A, onderdeel 8;

 • -

  1.01, onder A, onderdeel 14;

 • -

  1.10, vierde lid;

 • -

  1.12, derde en vierde lid;

 • -

  1.13, tweede en derde lid;

 • -

  1.14;

 • -

  1.15, tweede lid;

 • -

  1.17, eerste lid;

 • -

  1.20;

 • -

  1.21, tweede lid;

 • -

  1.23, eerste, tweede en derde lid;

 • -

  3.15, tweede lid;

 • -

  3.20, vijfde lid, onder a en e;

 • -

  3.25, derde lid;

 • -

  3.27;

 • -

  3.28;

 • -

  3.29, tweede lid;

 • -

  4.05, zesde en zevende lid;

 • -

  4.06, vijfde lid;

 • -

  6.08;

 • -

  6.19, zesde lid;

 • -

  6.21a, eerste en vierde lid;

 • -

  6.26, eerste, tweede, derde, onder c en e, en zevende lid;

 • -

  6.28, tweede, vierde, tiende en veertiende lid;

 • -

  6.28b, eerste lid, onder b;

 • -

  6.29;

 • -

  6.31, eerste lid;

 • -

  6.32, eerste lid;

 • -

  7.01, vierde en vijfde lid;

 • -

  7.02, eerste, onder b, en derde lid;

 • -

  7.07, derde lid;

 • -

  7.08, eerste en tweede lid;

 • -

  8.06, eerste en tweede lid;

 • -

  8.08, tweede en derde lid;

 • -

  9.02, tweede lid;

 • -

  9.03, tweede, derde, vierde en zesde lid;

 • -

  9.05, derde lid;

 • -

  9.06, zevende en achtste lid;

 • -

  9.07, eerste en tweede lid;

 • -

  10.07, eerste, tweede en derde lid;

 • -

  10.10, tweede lid.

 

Artikel 2  

Deze aanwijzing treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 juli 2011.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als "Aanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement Dordrecht".

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 mei 2011.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris, de burgemeester

J.H. de Baas, A.A.M. Brok