Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Beleidsregel aanleg van kabelgoten voor het van uit huis opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Leusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel aanleg van kabelgoten voor het van uit huis opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Leusden
CiteertitelBeleidsregel aanleg van kabelgoten voor het van uit huis opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Leusden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2022nieuwe regeling

22-03-2022

gmb-2022-131367

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aanleg van kabelgoten voor het van uit huis opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Leusden

 

Overwegingen

 

De toenemende vraag naar elektrische auto’s zorgt voor extra druk op de huidige openbare laadinfrastructuur in de woonwijken. Daarom wil de gemeente het opladen vanuit woningen (bij voorkeur met door zonnepanelen opgewekte stroom) stimuleren. De stroomkabels moeten op een veilige manier worden weggewerkt. Een simpele maar effectieve maatregel is het toepassen van straattegels waarin kabels kunnen worden aangebracht. Dit verkleint de kans op valpartijen of op beschadiging van elektriciteitskabels.

 

Inwoners die over een elektrische auto beschikken of die deze willen aanschaffen kunnen een aanvraag indienen voor de aanleg van een kabelgoot. Daarbij gelden de hieronder vermelde regels en voorschriften.

 

 • de aanvrager hoeft slechts eenmalig € 100,- bij te dragen in de kosten van aanleg van de kabelgoot;

 • de parkeerplaats waar de kabelgoot naar toe leidt grenst direct aan het trottoir (dus niet aan een gras- of groenstrook of fietspad);

 • de gemeente is/blijft eigenaar van de kabelgoot en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud daarvan;

 • de parkeerplaats waar de kabelgoot op uitkomt behoudt zijn openbaar karakter hetgeen betekent dat iedereen hier gebruik van kan maken;

 • het oplaadpunt bevindt zich op eigen terrein van de beoogde gebruiker van de

 • de parkeerplaats waar de kabelgoot naar toe leidt grenst direct aan het trottoir (dus niet aan een gras- of groenstrook of fietspad);

 • het oplaadpunt bevindt zich op eigen terrein van de beoogde gebruiker van de ‘oplaadplaats’. De te gebruiken kabel moet in goede staat verkeren;

 • na het opladen van het voertuig moet de kabel uit de kabelgoot worden verwijderd en op eigen terrein worden opgeborgen;

 • wanneer de voorschriften niet worden nageleefd en daardoor onveilige situaties kunnen ontstaan behoudt de gemeente het recht de kabelgoot te verwijderen;

 • aanvragen voor de kabelgootregeling worden op volgorde van binnenkomst behandeld waarbij prioriteit wordt gegeven aan degenen die al over een elektrische auto beschikken;

 • wanneer buren een aanvraag indienen voor het gezamenlijk gebruik van een kabelgoot betalen zij elk € 50,-.

Leusden, 22 maart 2022

Het college van Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn

directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester

burgemeester