Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

BESLUIT GEBIEDSAANWIJZING STRAATMUZIKANTEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT GEBIEDSAANWIJZING STRAATMUZIKANTEN
CiteertitelBESLUIT GEBIEDSAANWIJZING STRAATMUZIKANTEN
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpGebiedsaanwijzing, straatmuzikanten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-200428-07-2004Electronische publicatie van besluit Gebiedsaanwijzing straatmuzikanten dat reeds eerder is gepubliceerd in de Arnhemse Koerier

20-07-2004

gmb-2022-128473

FD/JZ/2004/330

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT GEBIEDSAANWIJZING STRAATMUZIKANTEN

 

Hieronder volgt een digitale publicatie van een reeds eerder in de Arnhemse Koerier gepubliceerd besluit

In verband met de Wet electronische publicaties is het gemeentebestuur verplicht om ook alle besluiten die destijds op andere wijze zijn gepubliceerd – zoals in de Arnhemse Koerier – voor 1 juli 2022 electronisch te publiceren. Het hieronder gepubliceerd besluit betreft zo’n herhaalde publicatie.

 

LET OP! Een bezwaarclause maakt onderdeel uit van het besluit. Nu het besluit lang geleden reeds is bekendgemaakt, kunt u hier geen (ontvankelijk) bezwaar meer tegen indienen.

 

BESLUIT GEBIEDSAANWIJZING STRAATMUZIKANTEN

 

Datum: 20 juli 2004

Kenmerk: FD/JZ/2004/330

Bekendgemaakt Arnhemse Koerier: 28 juli 2004

 

 

BESLUIT

 

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

 

Overwegende, dat artikel 2.1.4.2, vierde lid van de APV aan de burgemeester de bevoegdheid toekent om gebieden aan te wijzen waarbinnen het op of aan de weg slechts is toegestaan om muziek ten gehore te brengen indien en voor zover men zich houdt aan de in deze APV bepaling opgenomen voorwaarden;

 

Overwegende dat uit de toelichting op artikel 2.1.4.2 van de APV blijkt dat de burgemeester van deze bevoegdheid gebruik kan maken voor gebieden waar straatmuzikanten overlast veroorzaken;

 

Gelet op het advies van de politie d.d. 6 juli 2004, waar wordt beschreven dat in en rondom de binnenstad overlast wordt ondervonden van optredende straatmuzikanten en dat met het aanwijzen van een gebied als bedoeld in artikel 2.1.4.2, vierde lid van de APV een handvat kan worden geboden om tegen deze overlast op te treden;

 

Gelet op het advies van de politie van d.d. 6 juli 2004 en de bovenstaande overwegingen;

 

BESLUIT

 

I. Aan te wijzen het volgend gebied – zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende plattegrond – waar binnen het is toegestaan om op of aan de weg muziek ten gehore te brengen indien en voor zover men zich houdt aan de in artikel 2.1.4.2, vierde lid genoemde voorwaarden;

- Het gebied gelegen tussen- en met in begrip van de volgende wegen: de Rijn, Nieuwe Plein, Coehoornstraat, Utrechtstestraat, Brugstraat, Bovenbrugstraat, Amsterdamseweg, Zijpse Poort, Willemsplein, Jansbuitensingel, Velperplein, Ir. J.P. van Muijlwijkstraat, Velperpoortstation (inclusief aan de achterzijde gelegen trottoir en fietsenstalling), Steenstraat, Velperbuitensingel, Eusebiusbuitensingel, Ooststraat en de Rijn.

II. Te bepalen dat dit besluit (na bekendmaking in de Arnhemse Koerier in werking treedt op 29 juli 2004.

 

De burgemeester van Arnhem,

Pauline Krikke

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Arnhem (Postbus 9029, 6800EL Arnhem).

 

Plattegrond behorend bij het besluit