Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

GEBIEDSAANWIJZING BEDELVERBOD

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGEBIEDSAANWIJZING BEDELVERBOD
CiteertitelBESLUIT GEBIEDSAANWIJZING STRAATMUZIKANTEN
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpGebiedsaanwijzing, bedelverbod

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-200426-05-2004Electronische publicatie van besluit Gebiedsaanwijzing bedelverbod dat reeds eerder is gepubliceerd in de Arnhemse Koerier

04-05-2004

gmb-2022-128466

FD/JZ/2004/158

Tekst van de regeling

Intitulé

GEBIEDSAANWIJZING BEDELVERBOD

 

Datum: 4 mei 2004

Kenmerk: FD/JZ/2004/158

Bekendgemaakt Arnhemse Koerier: 26 mei 2004

 

BESLUIT

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

 

Overwegende, dat artikel 2.4.25 van de APV aan het college de bevoegdheid toekent om gebieden aan te wijzen waar het verboden is op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken;

 

Overwegende, dat uit de toelichting op artikel 2.4.25 van de APV blijkt dat het college van deze bevoegdheid een dergelijk bedelverbod in te stellen gebruik kan maken voor gebieden waar bedelaars overlast veroorzaken;

 

Gelet op het advies van de politie d.d.23 maart 2004, waar wordt beschreven dat in en rondom de binnenstad overlast wordt ondervonden van bedelarij en dat met het instellen van een bedelverbod een handvat kan worden geboden om tegen deze overlast op te treden;

 

Gelet op het feit dat het college op 20 april 2004 heeft besloten een bedelverbod voor de binnenstad in te stellen, maar daarbij tegelijkertijd aangaf ten opzichte van het politie-advies enkele wijzigingen in het aan te wijzen gebied aangebracht te willen zien; dat het college op 20 april 2004 aan de burgemeester heeft opgedragen namens het college dit besluit nader uit te werken;

 

Overwegende dat bij onderstaand besluit, in afwijking van het bedoeld politie-advies, tevens het Velperpoortstation – inclusief het aan de achterzijde van dit station gelegen trottoir en de aldaar gelegen fietsenstalling – wordt aangewezen als gebied waar niet mag worden gebedeld, en wel vanwege het feit dat bedelaars ook in deze omgeving overlast veroorzaken; dat voorts op de bij onderstaand besluit behorende plattegrond, anders dan in bedoeld politie-advies, ter voorkoming van misverstanden expliciet is aangewezen dat het aan de Velperbuitensingel gelegen parkeerterrein bij de aldaar gevestigde Albert Heijn tot het aangewezen gebied behoort;

 

Gelet op artikel 2.4.25 van de APV, het advies van de politie d.d. 23 maart 2004 en de bovenstaande overwegingen;

 

BESLUITEN

 

 • I.

  Aan te wijzen het volgende gebied – zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende plattegrond – waar het verboden is om op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken;

  • a.

   Het gebied gelegen tussen – en met inbegrip van de volgende wegen: de Rijn, Nieuwe Plein, Coehoornstraat, Utrechtsestraat, Brugstraat, Bovenbrugstraat, Amsterdamseweg, Zijpse Poort, Willemsplein, Jansbuitensingel, Velperplein, Ir. J.P. van Muijlwijkstraat, Velperpoortstation (inclusief aan de achterzijde gelegen trottoir en fietsenstalling), Steenstraat, Velperbuitensingel, Eusebiusbuitensingel, Oosstraat en de Rijn.

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit (na bekendmaking in de Arnhemse Koerier) in werking treedt op 4 juni 2004.

 

Namens het college, De burgemeester van Arnhem,

Pauline Krikke

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van belendmaking bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 9029, 6800El Arnhem).

 

Bij dit besluit behorende plattegrond