Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wierden

Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van zuidwest Twente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van zuidwest Twente
CiteertitelRegionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagespelregels ro in buitengebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2022nieuw beleid

08-03-2022

gmb-2022-121016

Tekst van de regeling

Intitulé

Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van zuidwest Twente

 

 

 

Intitulé

Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van zuidwest Twente

Op 8 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Wierdende beleidsnotitie ‘Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van zuidwest Twente’ gewijzigd vastgesteld.

In deze beleidsregels is het provinciale beleid voor de toepassing van de ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ (KGO) op gemeentelijk niveau uitgewerkt voor de onderwerpen Rood voor Rood (RvR), vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), nieuwe landgoederen en de uitbreiding van agrarische of niet-agrarische bedrijven. De beleidsregels zijn een gezamenlijke uitwerking van een aantal gemeenten in zuidwest Twente waardoor er nu eenduidige, gemeentegrens overstijgende, beleidsregels zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen in het Wierdense buitengebied.

De beleidsregels kunnen worden ingezien via het bijgevoegde pdf-bestand (onder ‘Externe bijlagen’)