Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uithoorn

Aanwijzing SVn-leningen als economische activiteit in het algemeen belang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUithoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing SVn-leningen als economische activiteit in het algemeen belang
CiteertitelAanwijzing SVn-leningen als economische activiteit in het algemeen belang
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2022nieuwe regeling

03-02-2022

gmb-2022-113947

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing SVn-leningen als economische activiteit in het algemeen belang

Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het verstrekken van leningen via SVn aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet. Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open.

 

Het verstrekken van leningen is een economische activiteit. De Wet Markt en Overheid (WM&O) geeft gedragsregels voor economische activiteiten die een gemeente verricht of laat verrichten, met als doel ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie. De gemeenteraad wijst het verstrekken van leningen via de SVn aan als een activiteit van algemeen belang, omdat deze leningen een algemeen (volkshuisvestings)belang dienen. Daarmee wordt het mogelijk via deze leningen beleidsdoelen aangaande volkshuisvesting en een toekomstbestendige woningvoorraad te realiseren.

 

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking de dag na publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad. Vanaf die dag kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit bevatten. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn.