Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Aanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand gemeente Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand gemeente Rozendaal
CiteertitelAanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand Rozendaal 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-202201-01-2020nieuwe regeling

08-06-2021

gmb-2022-99587

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand gemeente Rozendaal

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal,

 

Gelet op artikel 6:2a van de Aanpassingswet Wnra waarmee met ingang van 1 januari 2020 artikel 1:16 van het Burgerlijk wetboek is gewijzigd;

 

besluiten:

 

 • 1.

   

  Alle bezoldigde en onbezoldigde buitengewoon ambtenaren burgerlijk stand (Babs) die namens de gemeente Rozendaal huwelijken en geregistreerd partnerschappen voltrekken, aan te wijzen als bijzonder ambtenaar burgerlijke stand;

 • 2.

   

  Een aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende Babs of bij beëindiging van het dienstverband.

 • 3.

   

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkende kracht heeft tot en met 1 januari 2020 en wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand Rozendaal 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Rozendaal, gehouden op 08 juni 2021

Gemeentesecretaris, B. Boelens

Burgemeester, E. Weststeijn