Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar Zaltbommel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar Zaltbommel
CiteertitelAanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar Zaltbommel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van de Leerplichtwet 1969
 2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2022Nieuwe regeling

01-02-2022

gmb-2022-92941

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar Zaltbommel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

 

Gelet op artikel 16 van de van Leerplichtwet en artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht

besluit:

 

vast te stellen het aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar

Artikel 1 Aanwijzing ambtenaren

Aan te wijzen als leerplichtambtenaar, bedoeld in artikel 16 van de Leerplichtwet:

 • -

  Qwenny Theresia Johanna Maria Aaldering

 • -

  Lotte Kniest

 • -

  Suzanne Mirthe Sassen

 • -

  Maria Wilhelmina Everdina Janssen.

Artikel 2 Geldigheidsduur

Dit besluit geldt voor de duur van de aanstelling van bovengenoemde personen in de functie van leerplichtambtenaar.

Artikel 3 Ingangsdatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met:

 • -

  01-04-2021 voor Q.T.J.M. Aaldering

 • -

  01-09-2021 voor L. Kniest

 • -

  01-04-2021 voor S.M. Sassen

 • -

  08-11-2021 voor M.W.E. Janssen.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel in de vergadering van 1 februari 2022.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL

de secretaris,

W. (Wouter)Abee

de burgemeester,

P.C. (Pieter) VanMaaren