Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiderdorp

Aanwijzingsbesluit plaatsen van verbod op alcoholgebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiderdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit plaatsen van verbod op alcoholgebruik
CiteertitelAanwijzingsbesluit plaatsen van verbod op alcoholgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit van 28 augustus 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Leiderdorp 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2022nieuwe regeling

15-02-2022

gmb-2022-84827

07022022

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit plaatsen van verbod op alcoholgebruik

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;

 

Besluiten:

 • 1.

  Gelet op artikel 2:48, lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening 2020;

 • De volgende gebieden aan te wijzen als gebieden waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

   

  • a.

   Sportpark de Bloemerd met uitzondering van de terreinen van de daar gevestigde sportverenigingen;

  • b.

   De openbare parkeer- en speelgelegenheid nabij sport- en recreatiecentrum De Does, gelegen aan het Amaliaplein;

  • c.

   De Houtkamp;

  • d.

   De voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaatsen;

  • e.

   Schoolpleinen en het direct daaraan grenzende openbare gebied;

  • f.

   Nabij sportgelegenheden en –hallen;

  • g.

   Winkelcentra en het direct daaraan grenzende openbare gebied;

  • h.

   De door het college aangewezen JOP’S;

  • i.

   De locatie waar de kermis rond Koningsdag wordt gehouden;

  • j.

   Buitenhofvijver en het direct daaraan grenzende openbare gebied;

  • k.

   Buitenhoflaan ter hoogte van buurthuis de Buit;

  • l.

   Rosarium gelegen aan de Ockenrode;

  • m.

   trapveldje gelegen aan de Van der Marckstraat;

  • o.

   basketbalveldje gelegen aan de Roerdompstraat;

  • p.

   trapveldje gelegen aan de W. van Otterloostraat;

  • q.

   trapveldje gelegen aan het Nievaartpad;

  • r.

   trapveldje gelegen aan de Weidemolen;

  • s.

   trapveldje gelegen aan de Houtschans/Wilddreef;

  • t.

   Hubrechtsplein;

  • u.

   Park de Groene Schans, gelegen tussen Warmoesland, Zaalberg, Doeszijde en Windrust en het direct daaraan grenzende openbare gebied;

  • v.

   de algemene begraafplaatsen gelegen aan de Hoogmadeseweg en de Kerklaan.

 • 2.

  In te trekken het besluit van 28 augustus 2019

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Leiderdorp, 15 februari 2022

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp,

M. Roos

secretaris

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester