Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Beleid inzake de tijdelijke instandhouding van stacaravans en vrijstelling WRO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid inzake de tijdelijke instandhouding van stacaravans en vrijstelling WRO
CiteertitelBeleid inzake de tijdelijke instandhouding van stacaravans en vrijstelling WRO
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening
  2. Woningwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2001nieuwe regeling

05-02-2001

't Gazetje, 14-02-2001

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid inzake de tijdelijke instandhouding van stacaravans en vrijstelling WRO

Burgemeester en wethouders,

 

Overtuigd van de wenselijkheid te komen tot beleid voor de aanwezigheid van stacaravans en woonketen die, in afwachting van oplevering van woningen waarvoor bouwvergunning is verleend, tijdelijk niet recreatief worden bewoond,

In acht genomen het gestelde in art. 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) over tijdelijke vrijstelling van bestemmingsplannen,

In acht genomen het gestelde in art. 45 van de Woningwet over bouwvergunning met instandhoudingstermijn (tijdelijke bouwvergunning), waarop het gestelde in art. 17 WRO van toepassing is,

Gehoord het advies van de medewerkers van de gemeentelijke afdeling Bouw- en Woningtoezicht, bestaande uit

  • bestendiging van de reeds bestaande praktijk om instandhoudingsvergunning voor de stacaravan te koppelen aan die voor de woning,

  • harmonisering van de termijnen voor de instandhoudingsvergunning,

 

In acht nemend het gestelde in art. 17, lid 2, WRO over bestemmingsplannen waarvan, ter bescherming van bepaalde ruimtelijke belangen, vrijstelling zich niet verdraagt met bedoelde bestemming,

Besluiten

  • 1.

    Het tijdelijk verlenen van toestemming tot instandhouding van een stacaravan of woonkeet [tijdelijke bouwvergunning] te koppelen aan het verlenen van een bouwvergunning voor een woning op hetzelfde perceel;

  • 2.

    Onder tijdelijk te verstaan een periode van maximaal 12 maanden, te rekenen vanaf de dag na die waarop de verlening van de bouwvergunning voor de woning is bekendgemaakt.

 

Reuver, 5 februari 2001

Burgemeester en wethouders van Beesel,

mr. G.J.C.Kusters,

secretaris

drs. L.M.Oord,

burgemeester