Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Aanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Grote Markt (APVG 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Grote Markt (APVG 2021)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Grote Markt (APVG 2021)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5:12a van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2022nieuwe regeling

08-02-2022

gmb-2022-73434

25905-2022

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Grote Markt (APVG 2021)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN;

 

gelet op artikel 5:12a van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021;

 

HEEFT BESLOTEN:

 

het aanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Grote Markt (APVG 2021) vast te stellen.

Artikel I Aanwijzingsbesluit

Het gebied de Grote Markt, Waagstraat, Waagplein, Tussen Beide Markten, Tingtangstraatje, Vismarkt, Guldenstraat, Rode Weeshuisstraat, Stalstraat, Oude Ebbingestraat, Kwinkenplein, Kreupelstraat, Martinikerkhof, Achter de Muur, Oosterstraat en bijbehorende openbare ruimtes zoals aangegeven op de bijbehorende tekening aan te wijzen als gebied als bedoeld in artikel 5:12a lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021. Dit betekent dat fietsen, snorfietsen, bromfietsen of vergelijkbare vervoermiddelen alleen gestald mogen worden in de daarvoor bestemde ruimten en plaatsen.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de collegevergadering van 8 februari 2022.

De burgemeester,

Koen Schuiling

De secretaris,

Christien Bronda

Bijlage 1