Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland - Aanwijzing van afvalinzamellocaties voor minicontainers in het buitengebied Maasland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Delfland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Midden-Delfland - Aanwijzing van afvalinzamellocaties voor minicontainers in het buitengebied Maasland
CiteertitelAanwijzing van afvalinzamellocaties voor minicontainers in het buitengebied Maasland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenafvalinzamellocaties buitengebied Maasland KAART afvalverzamellocaties buitengebied Maasland Tabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 10.26 van de Wet milieubeheer
 3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR657825
 4. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2022nieuwe regeling

01-02-2022

gmb-2022-59083

9246

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Midden-Delfland - Aanwijzing van afvalinzamellocaties voor minicontainers in het buitengebied Maasland

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland;

 

Handelend conform artikel 160 lid 1 van de Gemeentewet;

 

Gelet op:

 

 • -

  Artikel 10.26 Wet milieubeheer;

 • -

  Artikel 10 Afvalstoffenverordening Midden-Delfland 2021;

 • -

  Artikel 7 lid a t/m g Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen Midden Delfland 2021;

 • -

  De vastgestelde inrichtingscriteria inzamelvoorzieningen nr. 2017-02743 / 17Z.000415, d.d. 26 januari 2017;

 • -

  Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Overwegende dat:

 

 • -

  de Wet milieubeheer gemeenten de mogelijkheid biedt om in het belang van de doelmatigheid huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen nabij elk perceel;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft om hierover te besluiten;

 • -

  dat in Midden-Delfland in de laagbouw huishoudelijk afval wordt ingezameld door middel van minicontainers;

 • -

  de meest geschikte aanbiedplekken voor minicontainers zijn gekozen met inachtneming van de vastgestelde inrichtingscriteria;

 • -

  dit besluit van 22 oktober tot 3 december 2021 ter inzage heeft gelegen

 • -

  er in die periode tweeëntwintig zienswijzen zijn ingekomen;

 • -

  een aantal zienswijzen aanleiding gegeven hebben tot wijziging van de voorgenomen locaties in het ontwerpbesluit;

 • -

  de zienswijzen zijn inhoudelijk behandeld in de Nota van Beantwoording Zienswijzen Buitengebied Maasland;

Besluit:

 

 • I.

  het eindverslag vast te stellen;

 • II.

  De volgende locaties, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtstekening, aan te wijzen;

   

  Zie tabel-II aanbiedplekken buitengebied Maasland.

 • III.

  Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.

Het college van burgemeester en wethouders

Martien Born

gemeente secretaris

Arnoud Rodenburg

burgemeester

Bijlagen: bij de besluiten behorende overzichtstekening buitengebied Maasland.

 

Tabel II. Indeling aanbiedplekken buitengebied Maasland

25-1-2022

No

Plek

X

Y

adres

nrs

aantal

totaal

lengte (cm)

1

AD-16

78379.060

439576.413

Commandeurskade

14

16

2

2

150

2

AD-20

78410.324

439629.459

Commandeurskade

17

18

20

26

4

4

330

3

AD-22

78602.374

439711.792

Commandeurskade

22a

22

24

3

3

240

4

AD-30

78473.404

439952.019

Commandeurskade

28

30

32

34

36

5

5

420

5

AD-30

78488.5375

439950.3064

Molenweg

6

6a

2

7

600

Commandeurskade

28

30

32

34

36

5

6

AD-44

78602.825

440357.406

Commandeurskade

38

42

44

44a

46

5

5

420

7

AD-48

78757.227

440716.723

Commandeurskade

46a

48

48a

3

3

240

8

AE-4

78885.543

439458.951

Doelpad

3

4

5

3

3

240

9

AP-1

77577.0721

439383.3470

Klein Huis te Velde

1

1a

2

3

3a

3b

4

5

6

9

9

780

10

AT-1

78098.735

439664.075

Molenweide

1

2

2

2

150

11

AV-10

78567.200

440179.694

Molenweg

10

1

1

60

12

AV-14

78757.804

440823.847

Molenweg

14

1

3

240

Commandeursweg

52

54

2

13

AV-7

78508.792

440057.728

Molenweg

7

1

1

60

14

AV-9

78543.989

440130.272

Molenweg

8a

9

2

2

150

15

CA-11

81290.700

441393.028

Duifpolder

9a

10

11

3

3

240

16

CA-12

79969.099

441118.036

Duifpolder

12

1

1

60

17

CA-14

79747.569

441074.290

Duifpolder

14

1

1

60

18

CA-2

81576.972

440494.135

Duifpolder

1

2

2a

2b

3

5

5

420

19

CA-4

81478.304

440759.247

Duifpolder

4

1

1

60

20

CA-5

81470.772

440763.902

Duifpolder

5

21

CA-6

81377.295

441067.408

Duifpolder

6

2

2

150

22

CA-9

81228.155

441218.398

Duifpolder

9

1

1

60

23

CB-1

79624.674

441248.343

Kwakelweg

1

5

7

7a

7b

9

6

6

510

24

CB-19

79947.964

440312.527

Kwakelweg

19

19c

2

2

150

25

CB-19b

79961.039

440275.474

Kwakelweg

19b

1

1

60

26

CB-21

79999.264

440168.851

Kwakelweg

19a

21

23

25

25a

5

5

420

27

CC-11

79761.253

440857.655

Kwakelweg

11

1

1

60

28

CC-12

79746.300

440885.453

Kwakelweg

12

12b

2

2

150

29

CC-13

79771.780

440824.548

Kwakelweg

13

1

1

60

30

CC-14

79822.221

440660.480

Kwakelweg

14

14a

2

2

150

31

CC-16

79839.913

440610.801

Kwakelweg

16

17

18

3

3

240

32

CC-2

79628.011

441226.637

Kwakelweg

2

4

6

3

3

240

33

CC-8

79688.082

441043.203

Kwakelweg

6a

8

10

3

3

240

34

CD-13

78942.873

440954.786

Oostgaag

9

11

13

3

3

240

35

CD-17

79075.960

440993.145

Oostgaag

17

1

1

60

36

CD-17a

79104.724

441007.512

Oostgaag

17a

1

1

60

37

CD-19

79147.339

441026.396

Oostgaag

19

1

1

60

38

CD-25

79270.210

441091.416

Oostgaag

25

1

1

60

39

CD-3

78766.330

440906.004

Oostgaag

1

3

2

2

150

40

CD-5

78819.889

440924.829

Oostgaag

5

1

1

60

41

CD-7

78864.381

440936.561

Oostgaag

7

1

1

60

42

CD-7a

78915.6108

440947.3038

Oostgaag

3a

6

7a

3

3

240

43

CE-23

79197.972

441048.972

Oostgaag

23

23a

2

2

150

44

CE-27

79330.081

441123.310

Oostgaag

27

1

1

60

45

CE-27a

79445.583

441184.154

Oostgaag

27a

1

1

60

46

CE-29

79503.042

441213.288

Oostgaag

29

31

31a

3

3

240

47

CE-35

79549.238

441236.005

Oostgaag

35

35a

2

2

150

48

CE-37

79572.462

441247.350

Oostgaag

37

1

1

60

49

CE-41

79635.302

441281.117

Oostgaag

41

43

2

2

150

50

CE-45

79725.798

441335.811

Oostgaag

45

1

1

60

51

CE-49

79816.851

441367.135

Oostgaag

49

49a

2

2

150

52

CE-51

79874.733

441396.252

Oostgaag

51

1

1

60

53

CE-53

79925.402

441430.678

Oostgaag

53

1

1

60

54

CE-55

79972.457

441483.178

Oostgaag

55

1

1

60

55

CE-57

80026.427

441525.024

Oostgaag

57

1

1

60

56

CG-12

79316.653

441108.119

Oostgaag

12

12a

2

2

150

57

CG-14

79384.2706

441144.4703

Oostgaag

14

1

1

60

58

CG-16

79437.204

441171.667

Oostgaag

16

16a

2

2

150

59

CG-18

79533.233

441220.383

Oostgaag

18

20

22

3

3

240

60

CG-24

80079.167

441565.272

Oostgaag

24

26

2

2

150

61

CG-6

79000.502

440967.764

Oostgaag

4

8

10

3

3

240

62

CH-11

78909.021

440822.128

Oostgaag

2

1

16

1410

Maaslandse Dam

1

3

5

7

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

15

63

CH-35

78961.430

440837.906

Oostgaag

10a

1

22

1950

Maaslandse Dam

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

20b

22

33

35

37

39

41

43

45

47

49

21

64

CH-7

78909.021

440822.128

Commandeurskade

50a

1

1

60

65

DA-1

77657.656

440613.112

Burgerweg

1

1a

2

2

150

66

DA-13

77198.106

441437.773

Burgerweg

13

1

1

60

67

DA-15

77174.641

441481.378

Burgerweg

15

1

1

60

68

DA-17

77062.702

441680.648

Burgerweg

17

1

1

60

69

DA-3

77521.844

440860.393

Burgerweg

3

1

1

60

70

DA-5

77485.176

440924.516

Burgerweg

5

5a

2

2

150

71

DA-7

77381.100

441113.751

Burgerweg

7

7a

2

2

150

72

DA-9

77251.002

441348.838

Burgerweg

9

1

1

60

73

DB-18

77423.9603

441466.6147

Burgerweg

16

18

2

2

150

74

DB-20

77335.5697

441620.1386

Burgerweg

16a

20

2

2

150

75

DB-22

77235.430

441372.168

Burgerweg

12

14

22

3

3

240

76

DB-24

77136.305

441548.082

Burgerweg

24

1

1

60

77

DB-26

77043.540

441713.011

Burgerweg

26

1

1

60

78

DB-4

77606.549

440707.428

Burgerweg

4

1

1

60

79

DC_32

76296.666

440564.872

Herenlaan

32

1

1

60

80

DC-10

76395.923

440371.463

Herenlaan

10

1

1

60

81

DC-18

76350.082

440461.509

Herenlaan

18

1

1

60

82

DC-2

76451.601

440262.231

Herenlaan

2

1

1

60

83

DC-24

76321.452

440516.124

Herenlaan

24

1

1

60

84

DC-26

76304.511

440549.111

Herenlaan

26

1

1

60

85

DC-34

76261.535

440633.830

Herenlaan

17

34

2

2

150

86

DC-42

76181.924

440789.051

Herenlaan

42

1

1

60

87

DC-48

76131.207

440888.503

Herenlaan

48

1

1

60

88

DC-8

76433.377

440298.506

Herenlaan

8

1

1

60

89

DD-3

77666.751

440570.179

Westgaag

3

5

2

2

150

90

DE-10

78396.119

440748.854

Westgaag

10

1

1

60

91

DE-10a

78335.202

440723.878

Westgaag

10a

1

1

60

92

DE-12a

78311.905

440716.159

Westgaag

12a

1

1

60

93

DE-16

78256.198

440696.728

Westgaag

16

1

1

60

94

DE-18

78187.284

440674.354

Westgaag

18

1

1

60

95

DE-2

78738.428

440896.834

Westgaag

2

1

1

60

96

DE-20

78136.974

440664.757

Westgaag

1

1a

20

22

26

5

5

420

97

DE-28

78073.494

440651.456

Westgaag

28

1

1

60

98

DE-32

78027.291

440641.704

Westgaag

32

1

1

60

99

DE-34

77982.491

440630.998

Westgaag

34

1

1

60

100

DE-42

77936.268

440621.207

Westgaag

40

42

42a

3

3

240

101

DE-46

77899.641

440607.765

Westgaag

44

46

48

3

3

240

102

DE-4a

78693.368

440882.314

Westgaag

4

4a

2

2

150

103

DE-4b

78603.666

440843.790

Westgaag

4b

1

1

60

104

DE-4c

78578.690

440834.042

Westgaag

4c

1

1

60

105

DE-52

77868.228

440597.837

Westgaag

50a

52

2

2

150

106

DE-56

77777.086

440581.833

Westgaag

56

58a

2

2

150

107

DE-6

78472.407

440788.349

Westgaag

8a

1

1

60

108

DE-8

78437.161

440768.151

Westgaag

6

8

8d

3

3

240

109

DG-60

77710.804

440575.761

Westgaag

60

1

1

60

110

DH-64

77595.682

440548.974

Westgaag

7

62

64

3

3

240

111

DH-66

77546.983

440536.182

Westgaag

66

66a

2

2

150

112

DH-68

77504.497

440527.672

Westgaag

68

1

1

60

113

DH-72

77464.484

440516.020

Westgaag

72

1

1

60

114

DH-74

77382.665

440488.071

Westgaag

7a

9

74

3

3

240

115

DH-76

77343.296

440474.779

Westgaag

9a

76

78

3

3

240

116

DJ-100

76789.425

440296.880

Westgaag

100

100a

100c

3

3

240

117

DJ-102

76625.268

440203.050

Westgaag

102

1

1

60

118

DJ-102a

76397.559

440108.418

Westgaag

102a

1

1

60

119

DJ-104

76344.639

440090.702

Westgaag

104

1

1

60

120

DJ-86

77306.655

440461.696

Westgaag

80

82

86

3

3

240

121

DJ-88

77253.583

440444.647

Westgaag

88

1

1

60

122

DJ-90

77224.726

440433.824

Westgaag

90

1

1

60

123

DJ-92

77198.998

440425.883

Westgaag

92

1

1

60

124

DJ-92a

77131.692

440411.047

Westgaag

92a

1

1

60

125

DJ-92b

77158.822

440416.910

Westgaag

92b

1

1

60

126

DJ-94

77090.992

440401.902

Westgaag

94

1

1

60

127

DJ-94a

77042.509

440392.533

Westgaag

11

15

17

19

94a

5

5

420

128

DJ-94b

77004.521

440379.764

Westgaag

94b

96

96b

3

3

240

129

DJ-96a

76970.699

440366.911

Westgaag

96a

1

1

60

130

DJ-98

76852.513

440319.609

Westgaag

98

1

1

60

131

DK-16

76225.583

441183.441

Herenwerf

12

14

16

3

3

240

132

DK-2

76152.418

441151.625

Herenwerf

2

4

6

8

4

4

330

133

DK-22

76574.371

441343.806

Herenwerf

5

22

2

2

150

134

DK-23

77222.581

441231.369

Herenwerf

23

1

1

60

135

DK-26

76719.586

441330.303

Herenwerf

9

26

28

3

3

240

136

DK-40

77026.811

440831.731

Herenwerf

40

41

2

2

150

137

DK-31

77000.728

441102.693

Herenwerf

31

1

1

60

138

DK-45

76941.826

440665.143

Herenwerf

45

1

1

60

139

DK-46

77009.353

440777.525

Herenwerf

46

1

1

60

140

DK-55

76625.637

440457.477

Herenwerf

55

1

1

60

141

DM-20

78400.554

443264.532

Laan van Zeestraten

18

20

2

2

150

142

EA-10

78359.189

438176.535

Foppenpolder

2

4

6

8

10

5

5

420

143

EA-12

78376.829

438183.253

Foppenpolder

1

3

5

7

9

12

14

16

22

24

10

10

870

144

EL-1

78225.6774

438274.6137

Huis ter Lucht

2

2a

2b

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

15

15

1320

145

EG-15

78394.148

438016.499

Kortebuurt

15a

1

1

60

146

EH-16a

78589.515

437904.459

Kortebuurt

16

16a

2

2

150

147

EH-8

78291.529

438144.781

Kortebuurt

8

11

13

14

3

3

240

148

EJ-14

78030.471

438173.996

Maassluiseweg

12

14

2

2

150

149

EJ-16

77955.815

438141.033

Maassluiseweg

15

16

2

2

150

150

EJ-17

77880.021

438117.455

Maassluiseweg

17

1

1

60

151

EJ-2

78125.163

438216.078

Maassluiseweg

1

2

2

2

150

152

EP-1

79212.748

437722.210

Broekpolderweg

1

1b

2

2

150

153

EP-3

79616.213

437632.222

Broekpolderweg

3

1

1

60

154

RM-1

77635.649

438280.708

Parallelweg

1

1

1

60

155

RM-1a

77314.469

438568.978

Parallelweg

1a

1

1

60

156

RM-2

76712.911

439372.436

Parallelweg

2

2a

2

2

150

157

RM-3

76563.506

439573.414

Parallelweg

3

1

1

60

158

RP-2

77922.436

441995.825

Scheeweg

2

1

1

60

159

TH-3

78292.851

439570.715

Molenweg

1

1

1

60

 

 

 

Tegen een besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht. Beroep kan binnen zes weken worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn begint op de datum van de dag na de ter inzagelegging van het besluit. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.