Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake burgerzaken (beleidsregels inzake burgerzaken)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake burgerzaken (beleidsregels inzake burgerzaken)
Citeertitelbeleidsregels inzake burgerzaken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013bestaande regeling

11-12-2012

Flevopost, 19-12-2012

Z12-244232

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake burgerzaken (beleidsregels inzake burgerzaken)

 

 

Het college van de gemeente Lelystad,

 

 

Besluit:

 

Het vaststellen van beleidsregels inzake burgerzaken

 

Beleidsregel 1:

Ingeval een gba-ambtenaar constateert dat degene die aangifte van adres en verblijf of aangifte van adreswijziging doet, gaat inwonen, zal de hoofdbewoner van het desbetreffende adres gevraagd worden om hiervoor schriftelijk toestemming te geven.

 

Beleidsregel 2:

De gba-ambtenaren en de ambtenaren van de burgerlijke stand van de afdeling Burgerzaken, Belastingen en Leerlingzaken en afdeling Stadswinkel van de gemeente Lelystad gaan bij de beoordeling van de echtheid en juistheid van overgelegde brondocumenten uit van het daaromtrent gestelde in de legalisatiecirculaire van de staatssecretaris van Justitie.

 

Beleidsregel 3:

De gba-ambtenaren van de afdeling Burgerzaken, Belastingen en Leerlingzaken en van afdeling Stadswinkel hebben het recht burgers die aangifte van verblijf en adres of van adreswijziging doen te vragen om een koop- of een huurcontract te overleggen.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Met de datum van inwerkingtreding van dit besluit, wordt het besluit van 16 december 2008 ingetrokken.

 

 

 

Lelystad,

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,