Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dijk en Waard

Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDijk en Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming
CiteertitelAanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-202201-01-2022nieuwe regeling

18-01-2022

gmb-2022-35078

RB2021134

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

de raad van de gemeente Dijk en Waard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 januari 2022 nr. RB2021134;

 

gelet op artikel 37 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de verplichting om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen wanneer het gaat om verwerking van persoonsgegevens door een overheidsorgaan;

 

besluit:

 

 • 1.

  De Functionaris Gegevensbescherming -inclusief inhuurkrachten op deze functie- die door het college en de burgemeester van Dijk en Waard is aangewezen eveneens aan te wijzen voor de gemeenteraad van Dijk en Waard, en;

 • 2.

  deze als zodanig te belasten met het toezicht op de verwerking van de persoonsgegevens voor zover het onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad valt, conform het gestelde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 3.

  Voor zover de aanwijzing niet van rechtswege vervalt, het eerder vastgestelde aanwijzingsbesluit in te trekken per 1 januari 2022.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 januari 2022

de griffier,

de voorzitter,