Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terneuzen

Lokale inclusie-agenda VN-Verdrag Handicap 2022-2025 en lokale Deltaplan aanpak tegen discriminatie 2022-2025

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerneuzen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLokale inclusie-agenda VN-Verdrag Handicap 2022-2025 en lokale Deltaplan aanpak tegen discriminatie 2022-2025
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageninclusieagenda Terneuzen 2022-2025 deltaplan discriminatie Terneuzen 2022-2025

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202231-12-2025nieuwe regeling

09-11-2021

gmb-2022-34092

Tekst van de regeling

Intitulé

Lokale inclusie-agenda VN-Verdrag Handicap 2022-2025 en lokale Deltaplan aanpak tegen discriminatie 2022-2025

De raad van de gemeente Terneuzen;

 

Gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders;

 

 

besluit:

 

 • 1.

  De raad besluit in te stemmen met de lokale inclusie agenda 2022-2025 voor de implementatie van het VN-Verdrag Handicap en de lokale invulling Deltaplan tegen discriminatie 2022-2025.

 

 • 2.

  De raad besluit het restant van € 486.600 van het oorspronkelijke investeringskrediet (actieplan VN-Verdrag Handicap 2019-2022) van € 886.500 te laten vervallen per 31-12-2021 en terug te laten vloeien in het nieuwe investeringskrediet en exploitatiekosten uit het actieplan dat we vanaf 2022 beschikbaar stellen.

 

 • 3.

  De raad besluit een nieuw investeringskrediet van € 386.650 beschikbaar te stellen voor nieuwe aanpassingen voortvloeiend uit het actieplan (fysieke) toegankelijkheid als gevolg van de aanpak van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in de gemeente Terneuzen.

 

 • 4.

  De raad besluit budget beschikbaar te stellen voor de exploitatiekosten uit het actieplan ("week van respect", toets bureau Ongehinderd, bewustwordingscampagne en training) van € 13.500 in 2022 en € 1.500 in de jaren 2023 t/m 2025.

 

 

Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op 9 november 2021.

 

 

 

De gemeenteraad van Terneuzen,

 

griffier

, burgemeester

 

J.H.P. (Joost) de Jong

H.J.A. (Erik) van Merrienboer

 

In de bijlage vindt u Lokale inclusie-agenda VN-Verdrag Handicap 2022-2025 en lokale Deltaplan aanpak tegen discriminatie 2022-2025