Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dijk en Waard

Aanwijzen belastingdeurwaarder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDijk en Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzen belastingdeurwaarder
CiteertitelAanwijzen Belastingdeurwaarder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 232 van de Gemeentewet
  2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-202201-01-2022nieuwe regeling

11-01-2022

gmb-2022-29923

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen belastingdeurwaarder

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard;

 

Gelet op:

 

artikel 231, tweede lid en artikel 232 van de Gemeentewet;

 

de gemeenschappelijke regeling Cocensus;

 

Besluit:

 

De aangewezen medewerkers van Cannock Chase Public Druten, aan te wijzen als:

 

  • Belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder e van de Gemeentewet.

Uitzonderingen op bevoegdheden zoals hierboven genoemd zijn de bevoegdheden die zijn gedelegeerd aan het openbaar lichaam genaamd Cocensus.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Dijk en Waard, 11 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard,

E. (Erik) Annaert

gemeentesecretaris/directeur

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel,

burgemeester