Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dijk en Waard

Toezichthouder ondergrondse infrastructuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDijk en Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToezichthouder ondergrondse infrastructuur
CiteertitelToezichthouder ondergrondse infrastructuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-202201-01-2022nieuwe regeling

11-01-2022

gmb-2022-29790

Tekst van de regeling

Intitulé

Toezichthouder ondergrondse infrastructuur 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard;

 

Gelet op:

 

artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 

artikel 14, lid 1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2021 vastgesteld door zowel de raad van de gemeente Langedijk als de raad van de gemeente Heerhugowaard op 16 november 2021;

 

het Handboek Kabels en Leidingen 2021 vastgesteld door zowel de raad van de gemeente Langedijk als de raad van de gemeente Heerhugowaard op 16 november 2021;

 

artikel 6.2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Dijk en Waard 2022;

 

artikel 9 lid 2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Dijk en Waard 2022;

 

Besluit:

 

De medewerkers werkzaam in de HR21 functie Medewerker beleidsuitvoering I en in de HR21 functie Medewerker beleidsuitvoering II bij het team Ingenieursbureau binnen domein Ruimte -inclusief inhuurkrachten- aan te wijzen als:

 

  • toezichthouders belast met het toezicht voor het grondgebied van de gemeente Dijk en Waard.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Dijk en Waard, 11 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard,

E. (Erik) Annaert

gemeentesecretaris/directeur

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel,

burgemeester