Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terneuzen

Beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022-2025 ‘Iedereen aan boord’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerneuzen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022-2025 ‘Iedereen aan boord’
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022-2025

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Jeugdwet
  2. Participatiewet
  3. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2022-23939

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022-2025 ‘Iedereen aan boord’

De raad van de gemeente Terneuzen;

 

Gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders;

 

 

besluit:

 

het Beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022-2025 ‘Iedereen aan boord’ vast te stellen.

 

 

Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op 16 december 2021.

 

 

 

 

De gemeenteraad van Terneuzen,

 

griffier

, burgemeester

 

J.H.P. (Joost) de Jong

H.J.A. (Erik) van Merrienboer

 

In de bijlage vindt u het Beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022-2025 ‘Iedereen aan boord’.