Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Land van Cuijk

Aanwijzingsbesluit aantal evenementen gemeente Land van Cuijk 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLand van Cuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit aantal evenementen gemeente Land van Cuijk 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit aantal evenementen gemeente Land van Cuijk 2022
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit aantal evenementen gemeente Boxmeer.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-202201-01-2022nieuwe regeling

04-01-2022

gmb-2022-17244

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit aantal evenementen gemeente Land van Cuijk 2022

Besluit van de burgemeester van Land van Cuijk

De burgemeester van de gemeente Land van Cuijk,

 

gelezen het besluit van de Stuurgroep Land van Cuijk i.o.;

 

Gelet op artikel 2:25, lid 9, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Land van Cuijk 2022 (APV), waarin staat dat de burgemeester bevoegd is om gebieden en periodes aan te wijzen waarvoor beperkingen worden gesteld aan het aantal te houden evenementen;

 

besluit:

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Aanwijzingsbesluit aantal evenementen gemeente Boxmeer

 • 2.

  Vast te stellen: Aanwijzingsbesluit aantal evenementen gemeente Land van Cuijk 2022

Aanwijzingsbesluit aantal evenementen gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1. Aantal evenementen

 • 1.

  Ten behoeve van het voorkomen van een al te grote druk en het beheersbaar houden van overlast worden de volgende uitgangspunten voor elke locatie per kalenderjaar gehanteerd:

  • -

   Elke maand tenminste twee weekenden evenementvrij;

  • -

   Na een geluid belastend evenement minimaal 2 weekenden geen geluidrelevant evenement;

  • -

   Maximaal 12 (meerdaagse) evenementen per locatie per jaar, waarvan maximaal 6 (meerdaagse) evenementen geluidrelevant;

  • -

   Van de maximaal 10 (meerdaagse) evenementen mogen maximaal 3 kofferbakverkopen plaatsvinden per evenemententerrein, met uitzondering van het Kerkplein in Beugen (daar mogen maximaal 5 kofferbakverkopen plaatsvinden);

  • -

   Een geluidrelevant evenement mag maximaal 3 opeenvolgende dagen duren. (Dit uitgangspunt is niet van toepassing op carnaval, kermissen, de vierdaagse feesten in Cuijk en IJsfestijn Boxmeer);

  • -

   Slechts 2 B- of C-evenementen in de gemeente per dag, tenzij een ander B- of C- evenement aanvullend is op het evenement of gezamenlijk eenzelfde festiviteit omvat.

 • 2.

  Voor bijzondere evenementen, zoals bijvoorbeeld een EK of WK, kan een uitzondering worden gemaakt op de uitgangspunten genoemd onder lid 1.

Artikel 2. Overgangsrecht

 • 1.

  Evenementen waarvoor nog geen melding is ingediend of aanvragen voor evenementen die voor inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit zijn ingediend, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze beleidsregel, worden afgehandeld overeenkomstig dit aanwijzingsbesluit.

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Land van Cuijk.

datum: 4 januari 2022

de burgemeester,