Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Wet markt en overheid: vaststellen economische activiteiten in het algemeen belang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWet markt en overheid: vaststellen economische activiteiten in het algemeen belang
CiteertitelWet markt en overheid: vaststellen economische activiteiten in het algemeen belang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 25h van de Mededingingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2022nieuwe regeling

17-09-2014

gmb-2022-15785

Tekst van de regeling

Intitulé

Wet markt en overheid: vaststellen economische activiteiten in het algemeen belang

Wet markt en overheid: vaststellen economische activiteiten in het algemeen belang

Wettelijke grondslag: Mededingingswet en Wet markt en overheid

Besloten in de raadsvergadering van: 17 september 2014

 • A.

  Verkoop/verhuur/in gebruik geven van vastgoed (incl. grond) aan maatschappelijke Instellingen;

 • B.

  Exploitatie buitensportaccommodaties;

 • C.

  Verhuur binnensportaccommodaties en zwembad Groenendaal;

 • D.

  Exploitatie fietsenstallingen en veerpont;

 • E.

  Exploitatie schouwburg en filmtheater Agnietenhof (exclusief commerciële verhuur);

 • F.

  Exploitatie Centrum voor de Kunsten De Plantage;

 • G.

  Exploitatie Flipje en Streekmuseum Tiel;

 • H.

  Exploitatie expositieruimte Het Klooster;

 • J.

  Beheer openbare ruimte bij evenementen) zoals Corso en Appelpop)

 • K.

  Gemeentelijke begraafplaatsen;

 • L.

  Industrieschap Medel;

 • M.

  Verwijderen graffiti;

 • N.

  Verhuur onroerende zaken vanwege anti-kraak.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 september 2014

de giffier,

de voorzitter,