Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiderdorp

Aanwijzing plaatsen waarvoor een verbod geldt voor het gebruiken van consumentenvuurwerk (Artikel 2:73 APV 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiderdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing plaatsen waarvoor een verbod geldt voor het gebruiken van consumentenvuurwerk (Artikel 2:73 APV 2020)
CiteertitelAanwijzing plaatsen waarvoor een verbod geldt voor het gebruiken van consumentenvuurwerk (Artikel 2:73 APV 2020)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR647349

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

23-11-2021

gmb-2021-484726

Z/21/125257/259123

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing plaatsen waarvoor een verbod geldt voor het gebruiken van consumentenvuurwerk (Artikel 2:73 APV 2020)

Collegebesluit vuurwerkverbod, gemeente Leiderdorp

 

BESLUIT

 

 • 1.

  Gelet op artikel 2:73, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening Leiderdorp 2020 in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast de volgende plaatsen aan te wijzen waar het verboden is consumentenvuurwerk te gebruiken:

 

 • I.

   

  • a.

   in een passage of een onderdoorgang;

  • b.

   in een portiek, galerij of dergelijke voor publiek openstaande ruimte;

  • c.

   in een voor publiek toegankelijke besloten ruimte;

  • d.

    

   • i.

    de Bloemerd;

   • ii

    de Houtkamp;

   • iii

    het Doeshavengebied;

   • iv

    Weteringpark;

   • v

    het gebied rond de Buitenhofvijver,

  • zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende plattegrond.

  • e.

   binnen een afstand van 250 m gerekend vanaf rietgedekte woningen (met uitzondering van het afsteken van zogenaamd laag consumentenvuurwerk dat op een afstand van minimaal 30 m alleen mag worden afgestoken indien dat vuurwerk niet verder dan 10 m van de afsteekplaats ontbrandt).

  • f.

   schoolpleinen en pleinen behorende bij de buitenschoolse opvang en/of kinderdagverblijven en binnen een afstand van 100 m, gerekend vanaf de dichtstbijzijnde buitenmuur van het betreffende pand.

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking zal treden op de dag na bekendmaking.