Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder GBLT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder GBLT
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder GBLT
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder GBLT

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder GBLT

14-12-2021

gmb-2021-483499

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder GBLT

Het college van B&W van de gemeente Ommen,

Gelet op de dienstverleningsovereenkomst met GBLT van 9 november 2021, artikelen 160, eerste lid, en 231, tweede lid, aanhef en onderdeel e van de Gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen:

 

Artikel 1

Als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet wordt aangewezen:

 • 1.

  Hendrik Willem Auener

 • 2.

  Frederik Hendrik Boerman

 • 3.

  Paul den Boer

 • 4.

  Paul Gerardus Wilhelmus Bosz

 • 5.

  Devlin Orville Buitenman 

 • 6.

  Wilhelm Gerrit Dalenoord

 • 7.

  Gerardus Everinus Hendrik Demeijer

 • 8.

  Marcel Cornelis Maria Elands

 • 9.

  Johannes Maria Elling

 • 10.

  Folkert Winrik Elsinga

 • 11

  Johannes Gerritsen

 • 12

  Gijsbertus Johannes van Gorkum

 • 13

  Rene van de Graaf

 • 14

  Niels Bart Jan Groeneveld

 • 15

  Geert Johan de Groot

 • 16

  Ronald Hagenaars

 • 17

  Niek Heersink

 • 18

  Jan Heida

 • 19

  Charles Jacobs

 • 20

  Lambrina Petra Keizer

 • 21

  Gordon Stanley Klas

 • 22

  Hans Kopmels

 • 23

  Antonius Hendrikus Hermanus Leferink

 • 24

  Jordi Leferink

 • 25

  Edwin Anthonius Hermanus Lindeman

 • 26

  Martijn Arjan Oostendorp

 • 27

  Edwin Cornelis Fransiscus Johannes Speekenbrink

 • 28

  Pieter Clemens van der Spek

 • 29

  Teunis Martinus Stam

 • 30

  Alex Teerling

 • 31

  Cornelis Jacobus Tramper

 • 32

  Jason Sonny van Veen

 • 33

  Cornelis de Visser

 • 34

  Melissa Zeben

Artikel 2 Reikwijdte

Dit aanwijzingsbesluit is van toepassing op belastingjaar 2022 en daarop volgende belastingjaren en ziet uitsluitend op de volgende heffingen en belastingen:

 • 1.

  Afvalstoffenheffing, alleen hoofdstuk 1 en 2 van de bij verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Rioolheffing;

 • 3.

  Onroerende zaakbelastingen;

 • 4.

  Toeristenbelasting;

 • 5.

  Forensenbelasting;

 • 6.

  Reclamebelasting;

 • 7.

  Precariobelasting;

 • 8.

  Marktgelden, alleen het jaarabonnement;

 • 9.

  Begraafplaatsrechten, alleen de onderhoudsrechten die per kalenderjaar worden geheven.

Artikel 2 Einde aanwijzing

De aanwijzing van de in artikel 1 genoemde partij eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de opdracht met de in artikel 1 bedoelde partij eindigt.

Artikel 3 Intrekking eerdere aanwijzingsbesluiten

Eerdere aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken met dien verstande dat zij van kracht blijven voor belastingjaren gelegen vóór 2022 en voor heffingen en belastingen die niet onder de reikwijdte van artikel 2 vallen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder GBLT.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2021.

 

Gemeentesecretaris,

J.W.H. Blaauw

 

Burgermeester,

mr. drs. J.M. Vroomen