Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Zierikzee 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Zierikzee 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippenvergunninghouders parkeren en betaald parkeren Zierikzee 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Zierikzee 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR25864/1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

23-11-2021

gmb-2021-478150

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Zierikzee 2022

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010 en artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Schouwen-Duiveland 2022;

besluiten :

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Zierikzee 2022.

 

 • 1.

  als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders aan te wijzen de volgende wegen of weggedeelten in Zierikzee:

  • d’Aillystraat

  • Baden Powellweg, straat

  • Bagijnestraat

  • Balie, parkeerterrein en 11 parkeerplaatsen voor blauwe zone van 10.00-17.30 van ma-za langs de straat

  • Basterstraat

  • Beddeweeg

  • Breedstraat

  • Bolwerk, tegenover ’t Luitje

  • Driekoningenlaan

  • Fonteine

  • Gasthuisboomgaard (10 plaatsen) vervallen

  • Gat van West NW

  • Gravenstraat

  • H.J. Doelemanplein

  • Hem

  • Hofferplein

  • Hofferstraat

  • Hoge Molenstraat

  • Hoek Hoge Molenstraat-Baden Powellweg, parkeerterrein 3 parkeerplaatsen voor blauwe zone van 10.00-17.30 van ma-za

  • Hoofdpoortstraat

  • Parkeerterrein Hoofdpoortstraat, het voor vergunninghouders aangewezen gedeelte

  • Jannewekken

  • Julianastraat, tussen Zoutkeetstraat en ’s Heer Lauwendorp

  • Kapellestraat

  • Karnemelksvaart

  • Karsteil

  • Kerkhof NZ

  • Kerkhof Zuidzijde, gedeeltelijk

  • Kinderstraat

  • Klokstraat

  • Koraalstraat

  • Korte Groendal

  • Korte Nobelstraat

  • Kraanplein

  • Krepelstraat

  • Kromme Elleboog

  • Lammermarkt

  • Lange Groendal

  • Lange Pad

  • Lange St. Janstraat

  • Lombardstraat

  • Manhuisstraat

  • Marisstraat

  • Meelstraat

  • Minderbroederstraat

  • Molenstraat

  • Mosselboomgaard, parkeerterrein (zowel vergunningshouders als betaald)=

  • Mosselstraat

  • Nieuwe Bogerdstraat, met uitzondering van 3 plaatsen voor blauwe zone van 10.00-17.30 van ma-za op parkeerterrein

  • Nieuwe Haven

  • Oude Haven NZ

  • Oude Haven ZZ

  • P.D. de Vosstraat

  • Paardenstraat

  • Paternosterstraat

  • Pieterseliestraat

  • Raamstraat, inclusief parkeerterrein

  • Raveslootstraat

  • Ravesteinhof

  • Ravestraat

  • Regenboogstraat

  • Rodedorp

  • Rozemarijnstraat

  • Schuttershofstraat

  • Sint Anthoniesdam

  • Sint Domusstraat

  • Sint Jacobstraat

  • Sint Joostmeet

  • Slabberswerf

  • Steiltjesstraat

  • Touwbaan

  • Varremarkt

  • Venkelstraat

  • Verrenieuwstraat

  • Vrije

  • Wandeling

  • Waterpoortstraat

  • Weststraat

  • Wevershoek

  • Witte IJestraat

  • Zevengetijstraat

  • Zevenhuisstraat

  • Zuidwellestraat

 • 2.

  als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren op een parkeerapparatuurplaats tegen betaling van parkeerbelasting aan te wijzen de volgende wegen of weggedeelten in Zierikzee:

  • Gasthuisboomgaard, parkeerterrein inclusief parkeervignethouders maximaal 2 uur

  • Mosselboomgaard, parkeerterrein (zowel vergunning als betaald) inclusief parkeervignethouders voor maximaal 2 uur

 • 3.

  als tijdstippen waarop het parkeren op vergunninghoudersplaatsen alleen aan vergunninghouders is toegestaan, vast te stellen: maandag tot en met zondag 24 uur per dag

 • 4.

  als tijdstippen waarop parkeren op parkeerapparatuurplaatsen alleen tegen betaling van parkeerbelasting is toegestaan, vast te stellen: maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 17.30 uur;

 • 5.

  dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2022;

 • 6.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippenvergunninghouders parkeren en betaald parkeren Zierikzee 2022”;

 • 7.

  dat het “Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Zierikzee 2021”, wordt ingetrokken met ingang van de onder punt 5 genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland op 23-11-2021.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

M.K. van den Heuvel

secretaris

J. Chr. van der Hoek

burgemeester