Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Besluit Gebouwnaam De Boog (125/2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Gebouwnaam De Boog (125/2021)
CiteertitelBesluit Gebouwnaam De Boog
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageGewaarmerkte tekening 569482

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2021Nieuwe regeling

22-12-2021

gmb-2021-475609

Raadsbesluit d.d. 22 december 2021, nr. 125/2021

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Gebouwnaam De Boog (125/2021)

 

De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn vergadering van 22 december 2021;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november;

 

Gelet op artikel 6, eerste lid van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 2, tweede lid van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019;

 

Besluit:

  • 1.

    Het op de bijgevoegde tekening 569482 geel gekleurde gebouw de naam De Boog te geven.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021:

De raadsgriffier,

Drs. S.J. Ruta

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls

Bijlagen

Tekening 569482