Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Financieel besluit bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinancieel besluit bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2022
CiteertitelFinancieel besluit bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022Nieuwe beleidsregels

21-12-2021

gmb-2021-474559

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel besluit bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2022

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem:

 

gelet op het bepaalde in de Beleidsregels bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2020

 

B E S L U I T E N:

 

vast te stellen

 

het Financieel besluit bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2022

Artikel 1 Vergoedingen

Beleidsregel

Omschrijving

Vergoeding

10.1 lid 3

Bijdrage collectieve ziektekostenverzekering

Voor Aevitae Gemeentepolis Start: € 19,80,- per maand.

Voor Aevitae Gemeentepolis Plus: € 30,00 per maand.

Voor Aevitae Gemeentepolis Uitgebreid: € 40,00 per maand.

10.3 lid 2

Tandheelkundige kosten

De maximale tegemoetkoming in tandheelkundige kosten bedraagt € 250,- per jaar per gezinslid.

10.4 lid 2

Tegemoetkoming zorgkosten

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 240,- per gezinslid per verzekeringsjaar.

10.6 lid 2

Begrafenis- of crematiekosten

De maximale vergoeding voor de noodzakelijke kosten van de uitvaart bedraagt € 4.000,-.

10.7 lid 2

Maaltijdvoorziening

De hoogte van de bijzondere bijstand voor maaltijdvoorzieningen bedraagt € 2,50 per maaltijd.

10.8

Slijtagekosten kleding

Bewassingskosten

Op basis van het medisch advies. De bedragen worden vastgesteld aan de hand van de Prijzengids van het Nibud.

Op basis van het medisch advies. De bedragen worden vastgesteld aan de hand van de GMD-lijst.

10.10

Personenalarmering

De maximale vergoeding van de kosten van het maandelijkse abonnement bedraagt € 20,- per maand.

Dit bedrag komt overeen met het (afgeronde) gemiddelde bedrag die aanbieders rekenen.

10.10

Gehoorapparaten

De maximale vergoeding bedraagt € 350,- per jaar.

10.11

Brillen/contactlenzen

De maximale vergoeding bedraagt € 250,- per jaar.

12.1

Reiskosten

De vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer.

Dit bedrag is gelijk aan de onbelaste reiskostenvergoeding.

15.1

Indirecte schoolkosten

Voor een kind in het basisonderwijs bedraagt de tegemoetkoming € 75,- per jaar.

Voor een kind dat voor het eerst naar de eerste klas van het voorgezet onderwijs gaat, bedraagt de tegemoetkoming € 350,-.

Voor een kind in het voortgezet onderwijs, dat niet voor het eerst naar de eerste klas gaat, bedraagt de tegemoetkoming € 150,-.

15.2

Computerregeling

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 350,- per aanvraag.

16.2

Individuele Inkomenstoeslag

De bedragen van de individuele inkomenstoeslag zijn per jaar als volgt:

Alleenstaande: € 420,-

Alleenstaande ouder: € 531,-

Meerpersoonshuishouden: € 587,-

17.2

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag bedraagt maximaal € 300,- per maand.

18.2

Meedoenregeling

De maximale bijdrage voor de meedoenregeling betreft maximaal € 125,- per persoon per jaar.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 onder gelijktijdige intrekking van het Financieel besluit bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2021.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Financieel besluit bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2022.

 

Aldus besloten in de vergadering van 21 december 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem

De secretaris, de burgemeester,

R. Starke S.W. van ’t Erve