Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw, houdende regels inzake buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor advies met instemming van de gemeenteraad benodigd is

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw, houdende regels inzake buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor advies met instemming van de gemeenteraad benodigd is
CiteertitelBesluit inzake buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor advies met instemming van de gemeenteraad benodigd is
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-472995

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw, houdende regels inzake buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor advies met instemming van de gemeenteraad benodigd is

Op grond van de Omgevingswet is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om te beslissen op de aanvragen om omgevingsvergunningen voor omgevingsplanactiviteiten. Op grond van artikel 16.15a sub b juncto artikel 16.15b Omgevingswet kan de gemeenteraad worden aangewezen als adviseur, die een advies met instemming moet verlenen voordat het college een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit kan verlenen. Hiervoor is vereist dat de gemeenteraad de desbetreffende gevallen, waarvoor hij een advies met instemming wil verlenen, aanwijst. Het college mag niet van dit advies afwijken.

 

In de vergadering d.d. 21 december 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw, gelet op het bepaalde in artikel 16.15a sub b juncto artikel 16.15b Omgevingswet, besloten:

  • 1.

    als vereiste te stellen dat, wanneer het college van burgemeester en wethouders voornemens is een positief besluit te nemen over een aanvraag om omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, een advies met instemming van de gemeenteraad benodigd is indien er strijd is met door de gemeenteraad vastgesteld beleid;

  • 2.

    dat het besluit in werking treedt op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Maasbracht, 30 december 2021

Burgemeester en wethouders van Maasgouw