Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw, houdende regels inzake participatie bij omgevingsplanactiviteiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw, houdende regels inzake participatie bij omgevingsplanactiviteiten
CiteertitelBesluit inzake participatie bij omgevingsplanactiviteiten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-472990

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw, houdende regels inzake participatie bij omgevingsplanactiviteiten

Op grond van de Omgevingswet is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om te beslissen op de aanvragen om omgevingsvergunningen voor omgevingsplanactiviteiten. Op grond van artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet kan de gemeenteraad omgevingsplanactiviteiten aanwijzen waarvoor participatie verplicht is.

 

In de vergadering d.d. 21 december 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw, gelet op het bepaalde in artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet, besloten:

 • 1.

  Participatie voorafgaand aan het vergunningentraject verplicht te stellen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten in geval van plannen waarvan de raad heeft besloten hiervoor ook van zijn adviesrecht gebruik te willen maken (gevallen in strijd met beleid vastgesteld door de raad).

 • 2.

  Voor de initiatieven waarvoor participatie verplicht wordt gesteld te kiezen voor de actieve ondersteuning van de initiatiefnemer bij de uitvoering van de participatie.

 • 3.

  Het werken op deze basis in het vierde kwartaal van 2024 te evalueren en de criteria indien nodig aan te passen op basis van de opgedane ervaringen.

 • 4.

  Het besluit in werking te laten treden op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Daarnaast is beschreven op welke manier wordt omgegaan met participatie bij het opstellen van een Omgevingsvisie of Omgevingsplannen.

Voor de manier waarop participatie ingevuld dient te worden bij omgevingsplanactiviteiten zijn geen nadere regels gesteld.

Maasbracht, 30 december 2021

Burgemeester en wethouders van Maasgouw