Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cocensus

3e wijziging Bijlage 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCocensus
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling3e wijziging Bijlage 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020
Citeertitel3e wijziging Bijlage 1 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022wijziging bijlage 1 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020

24-11-2021

bgr-2021-1145

Tekst van de regeling

Intitulé

3e wijziging Bijlage 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020

 

Het dagelijks bestuur van Cocensus;

 

besluiten:

vast te stellen de:

 

3e wijziging van Bijlage 1 Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020.

 

Het in bijlage 1 van de GR Cocensus 2020 opgenomen overzicht met de aan Cocensus overgedragen bevoegdheden voor de gemeente Heerhugowaard behoeft een aanpassing in verband met de fusie met de gemeente Langedijk tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

Met ingang van het belastingjaar 2022 worden de bevoegdheden voor de gemeente Dijk en Waard met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten aan Cocensus overgedragen. Op grond van artikel 41, lid 3 en 4 van de Wet algemene regels herindeling dienen de wijzigingen als gevolg van de herindeling binnen zes maanden na 1 januari 2022 in de gemeenschappelijke regeling te worden verwerkt. Om in de tussentijd aanslagen toeristenbelasting en forensenbelasting op te kunnen leggen voor de gemeente Dijk en Waard worden nu de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten als genoemd in bijlage 1 voor de gemeente Heerhugowaard gewijzigd.

Met toepassing van artikel 4, tweede lid, is het dagelijks bestuur bevoegd om de in bijlage 1 - behorend bij de GR Cocensus 2020 - genoemde gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten te wijzigen. Voorgesteld wordt om met toepassing van deze bevoegdheid de hierboven genoemde wijzigingen vast te stellen.

 

Wijziging bijlage 1 als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de GR Cocensus 2020

Het in bijlage 1 van de GR Cocensus 2020 opgenomen overzicht met de aan Cocensus overgedragen bevoegdheden voor de gemeente Heerhugowaard behoeft een aanpassing in verband met de fusie met de gemeente Langedijk tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

Met ingang van het belastingjaar 2022 worden de bevoegdheden voor de gemeente Dijk en Waard met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten aan Cocensus overgedragen. Op grond van artikel 41, lid 3 en 4 van de Wet algemene regels herindeling dienen de wijzigingen als gevolg van de herindeling binnen zes maanden na 1 januari 2022 in de gemeenschappelijke regeling te worden verwerkt. Om in de tussentijd aanslagen toeristenbelasting en forensenbelasting op te kunnen leggen voor de gemeente Dijk en Waard worden nu de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten als genoemd in bijlage 1 voor de gemeente Heerhugowaard gewijzigd.

*

 

*


*

Gemeente Heerhugowaard

Overgedragen aan Cocensus

Inclusief Kwijtschelding

Heffingssoort

Onroerendezaakbelastingen

ja

ja

Afvalstoffenheffing

ja

ja

Rioolheffing

ja

ja

Toeristenbelasting

ja

n.v.t.

Forensenbelasting

ja

n.v.t.

*

 

Het dagelijks bestuur van Cocensus

Dhr. P. Dijkman

voorzitter Bestuur Cocensus

Datum 24 november 2021

Dhr. G.G.J. Schipper

Directeur Cocensus