Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2022-2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2022-2024
Citeertitelaanwijzingsbesluit cameratoezicht 2022-2024
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpaanwijzingsbesluit cameratoezicht 2022-2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

11-11-2021

gmb-2021-470812

618831

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2022-2024

 

DE BURGEMEESTER VAN ARNHEM

 

Gelezen / overwegende dat:

 

De gemeenteraad van Arnhem op 1 maart 1999 heeft besloten om de binnenstad/ het uitgaansgebied

van Arnhem te voorzien van een camerasysteem om zodoende verstoringen van de openbare orde en

daarmee gepaard gaande strafbare feiten te voorkomen en te bestrijden.

 

De burgemeester op 29 januari 2007 van de gemeenteraad de bevoegdheid heeft gekregen om te

besluiten voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op openbare plaatsen, stadions en

parkeerterreinen camera's te plaatsen.

 

Bij besluit van 19 december 2019 de termijn voor het gebruik van cameratoezicht op de daarvoor aangewezen locaties afloopt per 1-1-2022.

 

Gehoord hebbende de Lokale Driehoek van 11 november 2021 waarbij zowel Politie als Openbaar Ministerie nut en noodzaak van het cameratoezicht op de in de bijlage genoemde locaties onderschrijven.

 

Gelet op artikel 151c Gemeentewet en artikel 2.9.1 APV

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het

 

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2022-2024

 

 

I Aanwijzingsbesluit

 

De termijn van het gebruik van cameratoezicht wordt verlengd en vindt plaats op de hieronder aangewezen locaties tot 1 januari 2024.

 

Overzicht locaties camera's openbare orde 1-1-2022

 

Aantal Locatie

Aantal Locatie

Airborneplein

Kerkplein/Markt

1 Aireborneplein

39 Kerkplein

2 Eusebiusveste

40 Markt

3 Fietstunnel Boulevard Heuvelink

41 Kleine Oord

4 Fietstunnel Stadskantoor

42 Bakkerstraat

5 Fietstunnel Walburgstraat

Korenmarkt

6 Fietstunnel Rechtbank

43 Molenstraat

Blikkenbioscoop/Roermondsplein

44 Korenstraat

7 Nieuweplein

45 Korenstraat

8 Rijnstraat onder

46 Korenmarkt

9 Rijnstraat /Blikkenbios

47 Korte Hoogstraat

10 Rijnstraat Midden

48 Luthersestraat

11 Roermondsplein

49 Hoogstraat / Duizelsteeg

Bruggen

50 Pauwstraat

12 John Frostbrug rechts

51 Hoogstraat Boven

13 John Frostbrug links

52 Willemsplein-Korenstraat

14 Nelson Mandelabrug

53 Korenmarkt

15 Nelson Mandelabrug

54 Korenmarkt

16 John Frost-Waardmanspad

55 Korenmarkt

17 John Frost-Malburgse Bandijk/Graslaan

56 Nieuwe-plein oost

18 John Frost-Malburgse Bandijk

Station AC

19 John Frost Graslaan

57 Bus Terminal

Gelredome

58 Stationsplein

20 Nijmeegseplein Gelredome

59 Stationsplein

21 Nijmeegseplein Tunnel N

60 Station Mac

22 Nijmeegseplein Tunnel O

Station Zuid Parkeerplaats

23 Nijmeegseplein Tunnel Z

61 Metamorfosenallee 1

24 Nijmeegseplein Tunnel W

62 Metamorfosenallee 2

Iriszorg

Varkensstraat

25 Remisestraat DOD - Bankjes

63 Tulkensteeg

26 Remisestraat DOD - Voor

64 Muntenstraat

27 Remisestraat DOD - Parkeerplaats

65 Luthersestraat

Jansplein/Jansplaats

66 Hoogstraat onder

28 Rozemarijnsteeg

67 Hoogstraat

29 Jansstraat

68 Luthersestraat

30 Janslangstraat

69 Varkensstraat

31 Janspoort

70 Varkensstraat

32 Janspoort

71 Varkensstraat Grote Oord

33 Janspoort

72 Luthersestraat

34 Jansplein - La Paranda

Winkelstraat

35 Jansstraat

73 Vijzelstraat

36 Jansplaats

74 Rijnstraat/ Mac Donalds

37 Gele Rijders plein

75 Vijzelstraat/Hendriksen

38 Willemsplein

76 Vijzelstraat/Bakkerstraat

 

77 Marienburgstraat

 

78 Ketelstraat

 

79 Land van de Markt (1)80 Land van de markt (2)

 

81 Johnny van Doorn plein

 

82 Musis Sacrum/Velperplein

 

II Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op 1-1-2022.

  • 2.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2022-2024.

 

De burgemeester,

 

Ahmed Marcouch

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Indien een belanghebbende het niet eens is met dit besluit, kan hij binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, bij de burgemeester een bezwaarschrift indienen (Postbus 9029, 6800EL Arnhem).

Tevens kan, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem (postadres: Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Daarbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Hiervoor is men griffierecht verschuldigd. De rechtbank kan hierover verder informatie verstrekken.