Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Mandaatbesluit doorbreken aanhouding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit doorbreken aanhouding
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2021mandaatbesluit aanhouding doorbreken

21-12-2021

gmb-2021-470727

402055

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit doorbreken aanhouding

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem heeft op 21 december 2021 besloten éénmalig mandaat te verlenen aan de teamleider van Dienstverlening voor het doorbreken van de aanhouding conform artikel 3.5 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 

Het mandaat geldt éénmalig en is ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning W2021/349. Deze kan hierdoor eerder worden afgehandeld.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na deze publicatie