Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Benoemingsbesluit Hoofdstembureau

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBenoemingsbesluit Hoofdstembureau
CiteertitelBenoemingsbesluit Hoofdstembureau
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel E 7, eerste lid, van de Kieswet
  2. artikel E 7, tweede lid, van de Kieswet
  3. artikel E 8 van de Kieswet
  4. artikel E 11, vierde lid, van de Kieswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-202131-12-2025nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-467274

Tekst van de regeling

Intitulé

Benoemingsbesluit Hoofdstembureau

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

gelet op de artikelen E7, lid 1, E7, lid 2, E8 en E11, lid 4 van de Kieswet;

 

b e s l u i t vast te stellen het volgende besluit: Benoemingsbesluit Hoofdstembureau

 

 

Artikel 1.  

1. Op grond van de Kieswet dient voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad een hoofdstembureau te worden ingesteld, bestaande uit vijf functionarissen van wie er één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter is.

2. De benoeming geldt voor een periode van vier kalenderjaren.

 

Artikel 2.  

De hieronder genoemde functionarissen en plaatsvervanger worden benoemd voor het hoofdstembureau voor de kalenderjaren 2022 tot en met 2025:

 

Functie

Functionaris

Plaatsvervanger

Voorzitter

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Lid

Gemeentesecretaris

Loco-gemeentesecretaris

Lid

Griffier

Raadsadviseur

Lid

Adviseur juridische en bestuurlijke zaken

Adviseur juridische zaken

Lid

Privacy officer/Coördinator verkiezingen

Adm. medewerker verkiezingen

 

Artikel 3.  

1. Dit benoemingsbesluit treedt in werking op 1 januari 2022.

2. Dit benoemingsbesluit vervalt van rechtswege op 31 december 2025.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 14 december 2021.

De burgemeester: ir. J.N. Rozendaal

De secretaris, P.W. Wanrooij