Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Nadere regels behorend bij de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Scherpenzeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels behorend bij de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Scherpenzeel
CiteertitelNadere regels behorend bij de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Scherpenzeel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2021nieuwe regeling

13-07-2021

gmb-2021-459058

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels behorend bij de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Scherpenzeel

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

 

Deze nadere regels betreffen een nadere specificatie van het toepassingsbereik, de duurzaamheidsmaatregelen, de maatregelen voor het levensloopbestendig maken van woningen en de aanvraag.

Artikel 1 Nadere regels behorend bij artikel 2: Toepassingsbereik

De regeling geldt voor bestaande eigen woningen in de gemeente Scherpenzeel, die geschikt zijn voor permanente bewoning. Hieronder vallen ook woningen met een inpandige kantoorruimte van maximaal 135 kubieke meters en eventuele bijgebouwen.

 

Verder vallen onder deze regeling ook bedrijfswoningen, mits de duurzaamheidsmaatregelen uitsluitend betrekking hebben op de bedrijfswoning. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld monumenten) kan het college besluiten hiervan af te wijken.

 

In het geval van een verbouwing of aanbouw kan de lening aangevraagd worden voor het financieren van de energiebesparende maatregelen, die onderdeel zijn van de verbouwing of aanbouw, maar niet voor de verbouwing zelf.

Artikel 2 Nadere regels behorend bij artikel 5 lid 2: Maatregelen

Maatregel

Ja/Nee

Soort maatregel

Zonnepanelen + omvormer

Ja

Duurzaamheid

Gevelisolatie

Ja

Duurzaamheid

Spouwmuurisolatie

Ja

Duurzaamheid

Dakisolatie

Ja

Duurzaamheid

Vloerisolatie

Ja

Duurzaamheid

Raam isolatie

Ja

Duurzaamheid

Aanleg slaapkamer begane grond

Ja

Levensloopbestendigheid

Aanleg badkamer begane grond

Ja

Levensloopbestendigheid

Verwijderen asbest

Ja

Asbest

Herstel van fundering

Ja

Fundering

Warmtepomp

Nee

Duurzaamheid

Zonneboiler

Nee

Duurzaamheid

Kleinschalige windturbine

Nee

Duurzaamheid

Verwarmingsinstallatie

Nee

Duurzaamheid

Artikel 3 Nadere regels behorend bij artikel 8: De aanvraag

Per woningeigenaar kan de Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Scherpenzeel lening maar één keer per vier jaar worden aangevraagd.

Artikel 4 Slotbepalingen

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Nadere regels behorend bij de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Scherpenzeel.

Artikel 5 Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 juli 2021.

W.M. van de Werken

secetaris

E. Klein

burgemeester