Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Delegatiebesluit rampbestrijdingsplannen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Brabant-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDelegatiebesluit rampbestrijdingsplannen
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 17 van de Wet veiligheidsregio’s
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-2019nieuwe regeling

06-11-2019

bgr-2021-1080

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit rampbestrijdingsplannen

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord,

 

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 2 oktober 2019;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 33a van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 4.2, derde lid, van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017, artikel 10:13 tot en met 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s,

 

BESLUIT:

 

 

 

de bevoegdheden om rampbestrijdingsplannen (gewijzigd) vast te stellen en om te besluiten dat voor een aangewezen inrichting geen rampbestrijdingsplan behoeft te worden vastgesteld, te delegeren aan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabantnoord.

 

Dit besluit treedt in werking op 7 november 2019.

 

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord op 6 november 2019.

Drs. J.M.L.N. Mikkers, voorzitter

Drs. M.J.H. van Schaijk, secretaris