Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Aanwijzingsbesluit politie als toezichthouder APV 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit politie als toezichthouder APV 2021
CiteertitelAanwijzingsbesluit politie als toezichthouder APV 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit politie als toezichthouder APV 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2021Aanwijzingsbesluit politie als toezichthouder APV 2021

07-12-2021

gmb-2021-456682

266674

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit politie als toezichthouder APV 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen en de burgemeester van de gemeente Ommen, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft,

Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ommen (hierna: ‘APV’),

 

Overwegende dat:

 • 1.

  Het belangrijk is goed toezicht te houden op de naleving van de APV;

 • 2.

  het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester op grond van de APV de bevoegdheid hebben toezichthouders aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de APV;

 • 3.

  het wenselijk is dat politieambtenaren (naast hun opsporingsbevoegdheden) ook over toezichthoudende bevoegdheden beschikken en als toezichthouders voor de APV worden aangewezen;

 • 4.

  op grond van de APV een specifiek aanwijzingsbesluit noodzakelijk is voor de aanwijzing van toezichthouders;

 • 5.

  de opsporingsambtenaren van de Nationale politie, eenheid Oost Nederland als bedoeld in artikel 141 van Wetboek van Strafvordering zijn aangewezen als toezichthouders en zodanig belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • 6.

  het voor de uitoefening van toezicht door de politie noodzakelijk is dat alle politieambtenaren van de Nationale politie over deze bevoegdheden beschikken.

   

BESLUITEN OM:

 

Artikel 1 aanwijzing

Aan te wijzen als toezichthouders en zodanig te belasten met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de APV, de ambtenaren van de politie, als bedoeld in artikel 141 Wetboek van Strafvordering.

Artikel 2 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

Artikel 3 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit politie als toezichthouder APV 2021”.

 

Ommen, 7 december 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders Ommen,

 

de secretaris,

J.W.H. Blaauw

 

de burgemeester,

J.M. Vroomen